ZARZĄDZENIE  NR  OrK  0161/4/2008

Dyrektora MZGLiA w Knurowie

z dnia 14 kwietnia 2008r.

w sprawieudzielenia   pracownikom   Miejskiego   Zespołu    Gospodarki   Lokalowej
               i Administracji w Knurowie zamiennego dnia  wolnego  za  dzień  03  maja
               2008r. przypadający w sobotę,  w ramach  wynikającego  z  tego  tytułu 
               obowiązku    zmniejszenia   liczby   dni   i   godzin   pracy  w   przyjętym
               okresie rozliczeniowym.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. Nr 21 poz. 94 z 1998r. z póź. zm.), § 7, § 15, § 16 Statutu Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIV/268/97 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 20.03.1997r.

zarządzam co następuje:

  1. Pracownicy MZGLiA otrzymają zamiennie dzień wolny od pracy za dzień świąteczny 03 maja 2008r. przypadający w sobotę, w innym dniu roboczym ustalonym z bezpośrednim przełożonym w okresie rozliczeniowym do dnia 30 czerwca 2008 r.
  2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikom Działów oraz St.Specjaliście ds. Organizacyjnych, Kadr i Płac.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

DYREKTOR  MZGLIA
Mieczysław Kobylec

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Dyrektora w sprawie udzielenia dnia wolnego za dzień świąteczny przypadający w sobotę
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gorzkowska
Data publikacji:17.04.2008 10:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Gorzkowska
Data na dokumencie:14.04.2008
Informację aktualizował:Grzegorz Łągiewka
Data aktualizacji:29.07.2010 10:26