Elektroniczna skrzynka podawcza
Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Knurów
 

Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W związku z powyższym w Urzędzie Miasta Knurów uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza:
 

Elektroniczna skrzynka Podawcza – ePUAP


Korzystanie z usług Urzędu w postaci elektronicznej trzeba rozpocząć od założenia skrzynki kontaktowej na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl poprzez zakładkę Zarejestruj się.

Po założeniu skrzynki kontaktowej, zalogowaniu się i wybraniu odpowiedniej usługi oraz wypełnieniu formularza elektronicznego należy uwierzytelnić go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Więcej informacji znajduje się w dziale POMOC na platformie ePUAP.


UWAGA ! Urząd Marszałkowski podjął decyzję o wygaszaniu, z dniem 23.12.2021r., platformy sekap.pl.


Informacje jak założyć profil zaufany znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

Wykaz punktów potwierdzających profile zaufane w okolicy Knurowa:
  1. ZUS Oddz. w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 18,
  2. Urząd Skarbowy w Zabrzu, ul. Bytomska 2,
  3. Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Wolności 286,
  4. Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach, ul. Góry Chełmskiej 15,
  5. Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach, ul. Młodego Hutnika 2,
  6. Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
  7. ZUS Biuro Terenowe w Gliwicach, ul. Pszczyńska 44a,
  8. Urząd Skarbowy w Rybniku, pl. Armii Krajowej 3,
  9. ZUS Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Szczepańska
Data publikacji:28.04.2008 08:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Martyna Bąk
Data aktualizacji:30.06.2022 11:35