Zarządzenie Nr 01610/02/08

Zarządzenie Nr 01610/ 02 /08
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
z dnia 03.03.2008 r.

 


w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr PS 01222-2/99

 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie z dnia 17.06.1999 r.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie na podstawie § 7 ust. 1 i § 9 ust. 1 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVII/390/2004 Rady Miasta w Knurowie z dnia 18.11.2004 r.


zarządza, co następuje:

 

  1. Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr PS 01222-2/99 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie z dnia 17.06.1999 r.: 
                  w§ 9 skreśla się  pkt. 3
  2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.11.2007 r.

Dyrektor MOPS Knurów
mgr Małgorzata Cisek-Sopel

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 01610/02/08
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Informację wytworzył:Agata Tyrała
Data na dokumencie:03.03.2008
Data publikacji:30.04.2008 11:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż