Zarządzenie Nr 01610/03/08

Zarządzenie Nr 01610/ 03 /08
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
z dnia 30.04.2008 r.

w sprawie:  udzielenia pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Knurowie zamiennego dnia wolnego za dzień 03 maja 2008 r.   przypadający w sobotę, w ramach wynikającego z tego tytułu  obowiązku zmniejszenia liczby dni i godzin pracy w przyjętym
 okresie  rozliczeniowym

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie na podstawie § 7 ust. 1 i § 9 ust. 1 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVII/390/2004 Rady Miasta w Knurowie z dnia 18.11.2004 r.


zarządza, co następuje:

  1. Zobowiązać pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie do wykorzystania dnia wolnego od pracy w zamian za 3 maja 2008 r. w innym dniu roboczym w okresie rozliczeniowym począwszy od dnia 02 maja br. do dnia 31 maja br.
  2. Zobowiązać Kierowników Działów i Kierownika DDPS do zapewnienia właściwej organizacji pracy podległych im pracowników.
  3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Kadr i Organizacyjnych, Kierownikom Działów oraz Kierownikowi DDPS.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor MOPS Knurów
mgr Małgorzata Cisek-Sopel

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 01610/03/08
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Informację wytworzył:Agata Tyrała
Data na dokumencie:30.04.2008
Data publikacji:30.04.2008 11:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż