Knurów, 2Knurów, 2

Zadania realizowane w 2008 r.

(roboty budowlane)

Lp.

Nazwa zadania

Etap realizacji

Data rozpoczęcia*

Data zakończenia**

Realizowane przez Wydział

1.

Budowa miejsc postojowych na terenie miasta

Miejsca postojowe w rejonie ul. Kosmonautów - Jagiełły – Szpitalna

19.05.2008 r.

13.08.2008 r.

IM

2.

Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych

II Etap – odcinek północny

14.05.2008 r.

25.07.2008 r.

IM

3.

Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5

II Etap

27.04.2007 r.

30.04.2008 r.

IM

4.

Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach

Karczowanie i pielęgnacja oraz wycinka krzewów w ramach II Etapu zadania

02.04.2008 r.

16.05.2008 r.

IM

5.

Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ulicy Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu Foch

I Etap – odcinek o długości ok. 792 mb

25.04.2008 r.

04.12.2008 r.

IM

6.

Adaptacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 5

-

02.06.2008 r.

inwestycja

w toku

IM

7.

II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego - w ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy"

-

31.07.2006 r.

14.02.2008 r.

IM

8.

Budowa kompleksu boisk sportowych w Knurowie w ramach Programu „Moje Boisko – ORLIK 2012”

-

18.08.2008 r.

09.12.2008 r.

IM

9.

Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Kosmonautów w Knurowie

-

26.08.2008 r.

22.10.2008 r.

IM

10.

Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ul. Wilsona, Szpitalnej, 1 Maja, Kosmonautów z uwzględnieniem komunikacji samochodowej

II Etap obejmujący budowę miejsc postojowych w obrębie ul. Stalmacha i ul. Wita Stwosza w Knurowie

29.08.2008 r.

10.10.2008 r.

IM

11.

Budowa oświetlenia w rejonie ul. Koziełka

II Etap

16.07.2008 r.

14.08.2008 r.

IM

12.

Przebudowa oświetlenia na osiedlu Szczygłowice

II Etap

16.07.2008 r.

18.09.2008 r.

IM

13.Zagospodarowanie terenu w rejonie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7I Etap07.10.2008 r.11.12.2008 r.IM
14.Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5
III Etap21.10.2008 r.

inwestycja

w toku

IM
15.Przebudowa ulicy Staszica w Knurowie na odcinku od budynku INKUBATORA do pawilonu BIEDRONKA z budową miejsc postojowych i zagospodarowaniem skweru
II Etap24.11.2008 r.

inwestycja

w toku

IM
16.

Uzupełnienie oświetlenia w mieście

Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Kazimierza Wielkiego od budynku nr 1 do budynku nr 4.

Uzupełnienie punktów świetlnych na ul. Wyspiańskiego w Knurowie

04.12.2008 r.

28.01.2009 r.

IM


17.
Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkanioweIII ETAP w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej28.03.2008 r.21.11.2008 r.UA

*Data rozpoczęcia – data przekazania placu budowy

**Data zakończenia – data odbioru końcowego

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania realizowane w 2008 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Wojciech Stachowski
Data publikacji:27.06.2008 15:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Szczypka
Data na dokumencie:27.06.2008
Informację aktualizował:Agnieszka Szczepańska
Data aktualizacji:18.02.2010 11:59