Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych , wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

27

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew gatunku : wierzba krucha – 12 szt., topola osika – 3 szt., dab – 2 szt. na działce nr 1695/6 w Knurowie.

3

Znak sprawy

TOŚ/238/2008

4

Data złożenia

08.08.2008r.

5

Dane wnioskodawcy( imię , nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej , siedziba, adres, Regon)

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Knurów, ul. Dworcowa 3A, 44-190 Knurów

 6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1. wypis z rejestru gruntów – 1 szt.

2. zawiadomienie o dokonanym wpisie do ks. wieczystej - 1 szt.

3. kopia mapy sytuacyjnej - 1 szt.

4. zgoda właściciela terenu na wycinkę – 1 szt.

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Miasta Knurów

8

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa komórki organizacyjnej , numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Wydział Gospodarki Komunalnej Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów, ul.Ogana 5, II piętro ( tel. 032 339-22-14)

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania ( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

45

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji


brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Karta informacyjna A - nr 27
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Data publikacji:25.08.2008 13:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Beata Lubecka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Lubecka
Data aktualizacji:11.09.2008 09:16