Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych , wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

32

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o   decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:" II etap rozbudowy I-ego systemu wzbogacania miałów w obiekcie kompleksowym 1.01 Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KW S.A. Oddział KWK "Szczygłowice"

   

3

Znak sprawy

UA.76242-6/2008

4

Data złożenia

20.08.2008r.

5

Dane wnioskodawcy( imię , nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej , siedziba, adres, Regon)

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Szczygłowice" - Knurów,ul.Górnicza 1
 6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. mapka zasadnicza - 3egz.

  2. informacja o przedsięwzięciu - 3egz. +CD

  3. pełnomocnictwo-2szt.

.

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Miasta Knurów

8

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa komórki organizacyjnej , numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Wydział Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, ul.niepodległości 5 ( Ratusz) 339-22-18

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania ( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

B 57 z 2008r.

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji


brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

E3 z 2008r.

12

Uwagi


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:karta informacyjna A- nr 32
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Delfina Brzezicka
Data publikacji:10.09.2008 13:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Delfina Brzezicka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Delfina Brzezicka
Data aktualizacji:04.11.2009 09:57