Zakres działania Wydziału Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej

 

 

 

Wydział Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej mieści się w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5.

 

 

Naczelnik Wydziału:  Lidia Labocha-Kozar
telefon: 32 3392270
adres mailowy: sdg@knurow.pl

Sprawy dodatków mieszkaniowych prowadzone są w pokoju 15 (parter). Informacje są udzielane pod telefonem 032 3392268.

Stanowisko dotyczące działalności gospodarczej umiejscowione jest w Biurze Obsługi Petenta. Informacje udzielane są pod numerami telefonów: 0323392213, 0323392271, 0323392272.

Wydział pracuje w godzinach:
poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek  7.30 - 15.30
środa  7.30 - 17.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek  7.30 - 13.30

 

Zakres działania Wydziału Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej

W zakresie działalności gospodarczej

Ewidencja działalności gospodarczej

 • Wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem Centralnej Ewidencji i Infomacji o Działalności Gospodarczej CEIDG.
 • Wydawanie zaświadczeń o podmiotach gospodarczych zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej (wykreślonych z EDG, nie przeniesionych do CEIDG).
 • Wykonywanie, jako zadań zleconych, czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego, polegających na zapewnieniu zainteresowanym:
  • wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);
  • urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą umożliwiających rejestrację spółek jawnych;
  • dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz o właściwości miejscowej sądów rejestrowych.

Transport drogowy

 • Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 • Wydawanie emblematów dla oznakowania taksówek.
 • Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Cofanie i stwierdzanie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Naliczanie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Prowadzenie zagadnień związanych z czasem pracy placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych.

Nadzór nad targowiskami.

 • Nadzór nad działalnością Targowiska Miejskiego oraz pozostałymi targowiskami.
 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących wysokości stawek opłaty targowej.
 • Organizowanie poboru opłat targowych na targowiskach w mieście.
 • Organizowanie poboru opłat za korzystanie z urządzeń znajdujących się na targowiskach.
 • Wystawianie faktur za korzystanie z terenu i urządzeń Targowiska Miejskiego oraz miejsc wyznaczonych do handlu okrężnego.

Obiekty hotelarskie

 • Prowadzenie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi.
 • Prowadzenie spraw związanych z zaszeregowaniem pól biwakowych oraz prowadzenie ich ewidencji.

W zakresie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych

 • Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 • Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.
 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych mających na celu  ustalenie uprawnień do dodatku mieszkaniowego.
 • Przygotowywanie decyzji o przyznaniu dodatku bądź o odmowie jego przyznania.
 • Prowadzenie postępowania i przygotowywanie decyzji w sprawach wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego, wygaśnięcia prawa do dodatku, uchylenia decyzji przyznającej dodatek, umorzenia postępowania w sprawie dodatku mieszkaniowego.

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakres działania Wydziału Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Lidia Labocha-Kozar
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.04.2004 10:29