Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych , wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

33

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku : żywotnik zachodni na działce nr 791/44 w Knurowie.

3

Znak sprawy


4

Data złożenia

22.09.2008r.

5

Dane wnioskodawcy( imię , nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej , siedziba, adres, Regon)

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Szczygłowice, ul. Górnicza 1, 44-193 Knurów

 6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1. inwentaryzacja drzewostanu – 1 szt.

2. mapa sytuacyjna - 1 szt.

3. zgoda właściciela terenu na wycinkę – 1 szt.

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Miasta Knurów

8

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa komórki organizacyjnej , numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Wydział Gospodarki Komunalnej Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów, ul.Ogana 5 , II piętro ( tel. 032 339-22-14)

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania ( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

51

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji


brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy


12

Uwagi


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Karta informacyjna A - nr 33
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Data publikacji:15.10.2008 13:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Beata Lubecka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Lubecka
Data aktualizacji:15.10.2008 13:42