Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych , wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

35

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świerk srebrny na działce nr 924/151 w Knurowie.

3

Znak sprawy


brak

4

Data złożenia

26.09.2008r.

5

Dane wnioskodawcy ( imię , nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej , siedziba, adres, Regon)

Osoba fizyczna

 6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. kopia mapy – 1 szt.

  2. wypis z rejestru gruntów - 1 szt.

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Miasta Knurów

8

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa komórki organizacyjnej , numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Wydział Gospodarki Komunalnej Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów, ul.Ogana 5, II piętro ( tel. 032 339-22-14)

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania ( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

53

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Art. 30 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy


12

Uwagi


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Karta informacyjna A - nr 35
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Data publikacji:15.10.2008 14:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Beata Lubecka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Lubecka
Data aktualizacji:15.10.2008 14:53