Lp.

Polityka, strategia, plan lub program

1

Numer wpisu

4

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Rady Miasta Knurów Nr X/131/2007 z dnia 20.06.2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ulicy Cichej

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.

4

Data zatwierdzenia dokumentu

 20.06.2007r.

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

Prezydent Miasta Knurów

6

Organ zatwierdzający dokument

 Rada Miasta Knurów

7

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego )

 Urząd Miasta Knurów, Wydział Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych, Knurów ul. Niepodległości 7 tel.032 3392219

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Do wglądu, wypisy i wyrysy – opłata skarbowa

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

C2

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

brak

11

Uwagi

Uchwała weszła w życie w dniu 28.09.2007 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Karta informacyjna D - Nr 4
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Bartosz Kaczmarzyk
Data publikacji:07.11.2008 14:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Prezydent Miasta
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Kaczmarzyk
Data aktualizacji:12.11.2008 14:22