Lp.

prognoza oddziaływania na środowisko, dokument zawierający informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, rozstrzygnięcie przekazanego przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii

1

Numer wpisu

1

2

Nazwa dokumentu

Opracowanie ekofizjograficzne

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Opracowanie ekofizjograficzne dla całego obszaru Gminy Knurów

4

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

06.08.2008 r. - Dąbrowa Górnicza

5

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Gmina Miasta Knurów,
44-190 Knurów, ul. Ogana 5,
Regon: 000526297

6

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

Przedsiębiorstwo Usługowe „GEOGRAF”
Wach Jerzy
44-303 Dąbrowa Górnicza, Al. Piłsudczyków 30/34,
REGON: 273174990


7

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego )

Urząd Miasta Knurów, Wydział Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych, Knurów ul. Niepodległości 7 pok. Nr 3 tel.032 3392217-20

8

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Do wglądu

9

Numer innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

brak

10

Numer innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

C1,, C2, D1

11

Uwagi


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Karta informacyjna F - Nr 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Bartosz Kaczmarzyk
Data publikacji:07.11.2008 15:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:Prezydent Miasta
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Kaczmarzyk
Data aktualizacji:07.11.2008 15:56