Zarządzenie Nr 01610/04/08

Zarządzenie Nr 01610/ 04 /08
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
z dnia 28.07.2008 r.

W sprawie: powołania Komisji Przetargowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Knurowie dla przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 euro, a poniżej 5.278.000 euro pn.: „Roboty budowlane – remontowe w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. A. Koziełka 2”


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie na podstawie § 7 ust. 1 i § 9 ust. 1 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVII/390/2004 Rady Miasta w Knurowie z dnia 18 listopada 2004 r. oraz art.19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)


postanawia, co następuje:

Powołać Komisję Przetargową przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie
w składzie:
- Przewodniczący Komisji – mgr Agata Tyrała
- Członek – Agnieszka Rużyło
- Członek – mgr inż. Izabela Piecha

 Na konsultanta prawnego Komisji powołuje się Radcę prawnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie.
Zadaniem Komisji Przetargowej jest przeprowadzenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 euro, a poniżej 5.278.000 euro pn.: „Roboty budowlane – remontowe w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. A. Koziełka 2”.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Dyrektor MOPS Knurów
mgr Małgorzata Cisek-Sopel

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 01610/04/08
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Informację wytworzył:Agata Tyrała
Data na dokumencie:28.07.2008
Data publikacji:14.11.2008 11:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż