Zarządzenie Nr 01610/05/08

Zarządzenie Nr   01610/ 05 /08
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
z dnia 06.10.2008 r.

 

W sprawie: powołania i sposobu działania Komisji ds. rozpatrzenia ofert kandydatów  na stanowisko urzędnicze w wymiarze pełnego etatu: w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku  Pomocy Społecznej w Knurowie.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie na podstawie § 7 ust. 1 i § 9 ust. 1 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVII/390/2004 Rady Miasta w Knurowie z dnia 18.11.2004 r.

zarządza, co następuje:

§1

Powołać Komisję ds. rozpatrzenia ofert kandydatów na stanowisko urzędnicze w wymiarze pełnego etatu: Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie, w składzie:

1. Przewodniczący Komisji – Z-ca Dyrektora MOPS Knurów – mgr Danuta Gawrońska
2. Członek – Kierownik Działu  – mgr Krystyna Banaszkiewicz
3. Członek – Inspektor ds. Kadr i Organizacyjnych - mgr Agata Tyrała

§2

Na konsultanta prawnego Komisji powołuje się radcę prawnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie.

§3

1. Otwarcie ofert na stanowisko urzędnicze nastąpi w dniu 06.10.2008 r.
2. Ogłoszenie listy kandydatów nastąpi 06.10.2008 r.
3. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń
tut. Ośrodka oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor MOPS Knurów
mgr Małgorzata Cisek-Sopel

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 01610/05/08
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Informację wytworzył:Agata Tyrała
Data na dokumencie:06.10.2008
Data publikacji:14.11.2008 11:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż