Zarządzenie Nr 01610/06/08

Zarządzenie Nr 01610/ 06 /08
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
z dnia 06.10.2008 r.


w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr PS 01222-2/99 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie z dnia 17.06.1999 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie na podstawie § 7 ust. 1 i § 9 ust. 1 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVII/390/2004 Rady Miasta w Knurowie z dnia 18.11.2004 r.

zarządza, co następuje:

  1. Po konsultacji z przedstawicielem załogi, na prośbę Komisji Kwalifikacyjnej ZFŚS wprowadza się nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia
  2. Wykonanie zarządzenia powierzam St. Inspektorowi ds. Kadr i Organizacyjnych.
  3. Traci moc Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie Nr PS 01222-2/99 z dnia 17.06.1999 r.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2008 r.

Dyrektor MOPS Knurów
mgr Małgorzata Cisek-Sopel

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 01610/06/08
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Informację wytworzył:Agata Tyrała
Data na dokumencie:06.10.2008
Data publikacji:14.11.2008 11:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż