Zarządzenie Nr 01610/08/08

Zarządzenie Nr   01610/ 08 /08
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
z dnia 05.11.2008 r.

w sprawie:  wykorzystania urlopów wypoczynkowych za 2008 r.


 Na podstawie art. 161,art.162, art. 163 ust. 1 i 2, art.168 Kodeksu Pracy (tj. Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 i § 9 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVII/390/2004 Rady Miasta w Knurowie z dnia 18 listopada 2004 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie


zarządza, co następuje:

  1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie do wykorzystania urlopów wypoczynkowych za 2008 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2008 r.
  2. Zobowiązuję pracowników do przestrzegania zasady, w przypadku wnioskowania o podział należnego urlopu na części, iż co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
  3. Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych winno odbywać się zgodnie z planem urlopów, z zachowaniem wymogów organizacji pracy działu lub jednostki organizacyjnej.
  4. W wyjątkowych przypadkach, wynikających z konieczności zapewnienia właściwej organizacji pracy lub specyfiki zajmowanego przez pracownika stanowiska służbowego, urlop wypoczynkowy może być udzielony nie później niż do 31 marca 2008 r.
  5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Kadr i Organizacyjnych, Kierownikom Działów oraz Kierownikowi DDPS.
  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor MOPS Knurów
mgr Małgorzata Cisek-Sopel

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 01610/08/08
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agata Twardawa
Informację wytworzył:Agata Tyrała
Data na dokumencie:05.11.2008
Data publikacji:14.11.2008 12:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż