Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych , wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

38

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gat. : jesion wyniosły i klon-jawor na działce nr 17/3 w Knurowie

3

Znak sprawy

WD/AKUC/5424/D-116/12183/08

4

Data złożenia

12.11.2008r.

5

Dane wnioskodawcy( imię , nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej , siedziba, adres, Regon)

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice

 6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. mapa zasadnicza – 1 szt.

  2. mapa ewidencji gruntów – 1 szt.

  3. wypis z rejestru gruntów – 1 szt.

  4. notatka służbowa – 1 szt.

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Miasta Knurów

8

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa komórki organizacyjnej , numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Wydział Gospodarki Komunalnej Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów, ul.Ogana 5 , II piętro ( tel. 032 339-22-14)

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania ( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

58

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji


brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy


12

Uwagi


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Karta informacyjna A - nr 38
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Data publikacji:19.11.2008 13:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Beata Lubecka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Lubecka
Data aktualizacji:15.12.2008 11:31