Lp.

Polityka, strategia, plan lub program

1

Numer wpisu

2

2

Nazwa dokumentu

Uchwała Rady Miasta Knurów Nr XXV/444/08 z dnia 19.11.2008 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów [Rejon ulic Rakoniewskiego i Wilsona] dla obszaru położonego w rejonie ulicy Rakoniewskiego

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

Ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.

4

Data zatwierdzenia dokumentu

19.11.2008 r.

5

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

Prezydent Miasta Knurów

6

Organ zatwierdzający dokument

Rada Miasta Knurów

7

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego )

Urząd Miasta Knurów, Wydział Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych, Knurów ul. Niepodległości 7 tel.032 3392217-20

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Do wglądu, wypisy i wyrysy – opłata skarbowa

9

Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu

C2

10

Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

brak

11

Uwagi

Uchwała weszła w życie 26.03.2009 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Karta informacyjna D - Nr 2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Bartosz Kaczmarzyk
Data publikacji:25.11.2008 09:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Prezydent Miasta
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Kaczmarzyk
Data aktualizacji:29.10.2009 13:57