Obowiązki podatników.

Podatnicy są zobowiązani:

  • Od 1 stycznia 2003 r.  składać, w terminie do dnia 15 lutego danego roku, właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

 

  • Odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.11.2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 252, poz.2523) do dnia 31.12.2005 r.

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.11.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 232, poz.1969) od dnia 1.01.2006 r. do 31.12.2007 r.

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9.02.2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 24, poz.148) - obowiązuje od dnia 14.02.2007 r. do 31.12.2011r.

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2011r. Nr 293, poz.1731) - obowiązuje od dnia 01.01.2012r.

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Deklaracja na podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych obowiazujace w latach poprzednich
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Aleksandra Polywka
Data publikacji:29.04.2004 15:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.01.2012
Informację aktualizował:Aleksandra Polywka
Data aktualizacji:19.02.2018 10:56