ZARZĄDZENIE Nr 01391/14/2003

Dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych

w Knurowie

z dnia 31 lipca 2003 r.

w sprawie : wprowadzenia "Regulaminu Organizacyjnego" w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych w Knurowie.

 

Na podstawie § 5 Statutu Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie ustalonego Uchwałą Nr IX/136/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 22 maja 2003 r.
a także pozytywnej opinii Prezydenta Miasta Knurów (stanowiącej Załącznik Nr 1)

z a r z ą d z a m :

§ 1

Ustalić i wprowadzić do stosowania "Regulamin Organizacyjny" Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do nin. Zarządzenia.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 34/188/2001 Zarządu Miasta Knurowa z dnia 22.08.2001 r.
w sprawie ustalenia "Regulaminu Organizacyjnego" Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora MZJOś.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

DYREKTOR

mgr Zbigniew Światowiec

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Dyrektora w spr. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Grzegorz Niewidok
Data publikacji:20.04.2004 14:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grzegorz Niewidok
Data na dokumencie:31.07.2003
Informację aktualizował:Grzegorz Niewidok
Data aktualizacji:20.04.2004 14:09