Spis kart informacyjnych Formularz A- karta informacyjna dla:

  • wniosków o wydanie decyzji

  • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

  • wniosków o ustalenie programu dostosowawczegoNr kar-ty

znak sprawy

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

Dane podmiotu

   1

UA-76242-1/2009

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach    przedsięwzięcia pn.:Budowa kanalizacji sanitarnej metodą przewiertu pod nasypem kolejowym na odcinku od oczyszczalni ścieków przy ul.Górniczej w Knurowie do studzienki nr S76 na działce nr 927

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konstrukcyjne Jan Kostorz

43-100 Tychy

ul.Jana Pawła II nr 20


   2


UA-76242-2/09

Wniosek  o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: Budowa stacji wentylatorów głównych przy szybie VI KWK "Szczygłowice" wraz z niezbędnymi obiektami infrastruktury zewnetrznej"

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Szczygłowice

44-193 Knurów, ul.Górnicza 1


  3


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku modrzew na działce nr 1911/92 w Knurowie.

osoba fizyczna
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzewa z gatunku olcha czarna, 2 szt. z gat. topola czarna, krzewów o pow. 20 m2 na działkach nr 2828, 2822, 2821, 2758/1, 2895 w Knurowie.

Ośrodek Usług Inżynierskich STAAND Sp. z o.o. ul. Jana Kasprowicza 22, 31-523 Kraków

5

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzewa z gatunku olcha na działce nr 967/102 w Knurowie.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Szczygłowice, ul. Górnicza 1, 44-193 Knurów

 

6


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku klon pospolity 1 szt. z gat. Lipa drobnolistna 1 szt., na działce nr 2982 S w Knurowie.

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

7

TOŚ/72/2009

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 38 szt. drzew : 13 szt. z gat. brzoza, 5 szt. z gat. wierzba, 1 szt. z gat. dąb, 17 szt. z gat. topola osika,1 szt. czereśnia ptasia, 1 szt. z gat. lipa na działkach nr 643/109 i 648/111 w Knurowie.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Knurów, ul. Dworcowa 3A, 44-190 Knurów


8


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzewa z gatunku świerk, 15m2 krzewów z gat. żywotnik na działce nr 1007/187 w Knurowie.

osoba fizyczna

9


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku lipa na działce nr 634/1 w Knurowie.

osoba fizyczna

10

Fz-178/08

Wniosek o prolongatę decyzji nr 108/GKRiOŚ/08 z dnia 21.05.2008r.

Komenda Miejska Policji w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 12, 44-100 Gliwice

11Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z gatunku sosna zwyczajna na działce nr 422/17 w Knurowie.

osoba fizyczna

12

TPP/252/2009

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 182 szt. drzew z gatunku robinia akacjowa, 28 szt. drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 7 szt. drzew z gatunku sosna zwyczajna, 24 szt. drzew z gatunku topola osika, 17 szt. drzew z gatunku wierzba iwa, 3 szt. drzew z gatunku olsza czarna, 4 szt. drzew z gatunku wierzba krucha na działkach nr 496/26, 495/26, 494/26 w Knurowie.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Szczygłowice, ul. Górnicza 1, 44-193 Knurów


13


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku akacja oraz olcha zwyczajna na działce nr 367/34 w Knurowie.

osoba fizyczna
14

Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Knurów.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SAM 2” s.c. ul. Płonia 7a, 47-420 Turze

15


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z gatunku topola - 2 szt, brzoza – 1 szt. na działce nr 1734/145 w Knurowie.

osoba fizyczna
16

GKRiOŚ.III.76611-001/09

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Knurów

WC SERWIS Bańska, Kucharski spółka jawna ul.Pod Borem 10, 41-808 Zabrze

17

GKRiOŚ.III.76611-002/09

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Knurów

PTS ALBA Sp. z o.o. ul.Bytkowska 15, 41-503 Chorzów

18
 


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z gatunku topola kanadyjska – 3 szt., klon srebrzysty – 1 szt. na działce nr 2152/7 w Knurowie.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Knurów, ul. Dworcowa 3A, 44-190 Knurów

19


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku tuja na działce nr 924/151 w Knurowie.

osoba fizyczna


20


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew z gatunku świerk kłujący przy ul. Powstańców 46.

osoba fizyczna


21


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew z gatunku sosna – 4 szt., tuja 2 szt. na działce nr 1058/26 w Knurowie

osoba fizyczna

22


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew iglastych na działce nr 886/2 w Knurowie

osoba fizyczna

23


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew z gatunku świerk na działce nr 1286/144

osoba fizyczna

24

UA.76241-1/09
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Prezbudowa mostu w Leboszowicach w ciagu drogi powiatowej nr 2925S w km 2+900 przez rzekę Bierawkę
Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, ul.Zygmunta Starego 17

25.

UA.76242-3/09 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn;Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im.i.J.Paderewskiego przy ul.Szpitalnej 25 w Knurowie"
Starosta Gliwicki
44-100 Gliwice
ul.Zygmunta Starego 17
      26.
UA.76242-4/09
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego magazynu smarów i olejów , na dz. nr 51/6, 2150 i 3296 w Knurowie
Kompania Węglowa S.A. Centrum Wydobywcze Zachód z siedzibą w Knurowie, 44-190 Knurów,
ul.Dworcowa 1

 
27

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew z gatunku brzoza brodawkowata na działce nr 476/3.

osoba fizyczna

28
 


Wniosek o przedłużenie terminu dokonania nasadzeń drzew i krzewów na działce nr 975 w Knurowie.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny w Katowicach -Panewnikach, ul. Koziełka 31, 44-190 Knurów

29


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew z gatunku świerk na działce nr 1286/144.

osoba fizyczna

30


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. krzewów z gatunku tuja na działce nr 1727/1.

PWiK Sp. z o.o. ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów


31


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku modrzew na działce nr 538 w Knurowie.

osoba fizyczna

32

UA.76242-5/09

wniosek o wydanie decyzji o środo- wiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Warsztat samochodowy 2-stanowiskowy z obsługa 1-osobową oraz wiata na 2 samochody przy ul.Granicznej  w Knurowie
osoba fizyczna

33


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku buk na działce nr 3541/3 w Knurowie.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ogrodowej 1

34

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku topola szara na działce nr 2318 i 2362.

PWiK Sp. z o.o. ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów

35

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z gatunku świerk, jesion i olcha na działce nr 3529/1.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie,

ul. Niepodległości, 44-190 Knurów

36

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku brzoza na działce nr 1362/145.

osoba fizyczna
37

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku świerk na działce nr 545/1.

osoba fizyczna
38

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z gatunku sosna na działce nr 1026/151.

osoba fizyczna
39

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku świerk na działce nr 1180 w Knurowie.

osoba fizyczna
40

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku świerk na działce nr 855/80.

osoba fizyczna
41

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z gatunku świerk srebrzysty – 1 szt., świerk pospolity – 1 szt., lipa drobnolistna – 1 szt. na działce nr 777/44 w Knurowie.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Szczygłowice, ul. Górnicza 1, 44-193 Knurów

42

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzewa z gatunku topola na działce nr 66/12 w Knurowie

osoba fizyczna
43

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 24 szt. drzew z gatunku klon jawor – 22 szt., topola berlińska – 2 szt. na działce nr 2152/7 w Knurowie.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Knurów, ul. Dworcowa 3A, 44-190 Knurów

44
UA.76242-6/09
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia garażu w budynku gospodarczym na warsztat elektromechaniki pojazdowej przy ul.Cichej  w Knurowie
osoba fizyczna
45

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzewa z gatunku modrzew na działce nr 801/184 w Knurowie.

osoba fizyczna
46

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew z gatunku świerk na działce nr 1231/23 w Knurowie.

osoba fizyczna
47

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku dąb na działce nr 2568 w Knurowie.

osoba fizyczna
48

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew z gatunku : lipa drobnolistna – 11 szt, klon jawor – 1 szt. na działce nr 634/6 i 1746 w Knurowie.

Zarząd Dróg Powiatowych ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

49

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z gatunku : topola – 1 szt, kasztan – 1 szt. klon – 2 szt., lipa – 3 szt. na działce nr 1506/139 w Knurowie.

dtl Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 28B, 44-193 Knurów

50

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew z gatunku topola na działce nr 1863 w Knurowie.

Górnośląska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. Oddz. Zakład Gazowniczy w Zabrzu Rozdzielnia Gazu w Knurowie , ul. Niepodległości 11, 44-190 Knurów

51

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku lipa na działce nr 641/140 w Knurowie.

osoba fizyczna
52

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku sosna na działce nr 2065 w Knurowie.

osoba fizyczna
53

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 28 szt. drzew z gatunku robinia akacjowa – 4 szt., brzoza brodawkowata – 3 szt., topola osika – 3 szt., klon zwyczajny – 3 szt., wierzba – 4 szt., jesion pensylwański – 5 szt, lipa – 2 szt., jarząb pospolity – 2 szt., brzoza – 1 szt., leszczyna – 1 szt. na działce nr 1004/112 w Knurowie.

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Knurów, ul. Dworcowa 3A, 44-190 Knurów

 

54

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku wierzba na działce nr 989/76 w Knurowie.

Fundacja „Unia Bracka” ul. Kokota 172, 41-711 Ruda Śląska

55

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku świerk ozdobny na działce nr 1144/80 w Knurowie.

osoba fizyczna
56

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku jesion na działce nr 3533/2 w Knurowie.

MTBS Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42 – 600 Tarnowskie Góry

57

GKRiOŚ.III.76611-008/09

Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Knurów.

Szalet serwis” s.c. Grzegorz Błaut, Krystian Błaut

Oś. Centrum D1/90, 31-932 Kraków

58

GKRiOŚ.III.76611-010/09

Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Knurów.

Z.G. Kaletka, G.Nowicki „Mistral” Sp. j. ul. Targowa 9, 44-194 Knurów

59

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku jodła kalifornijska na działce nr 3219 w Knurowie.

osoba fizyczna
60
UA.76242-7/09
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kontenerowej stacji paliw na KWK "Knurów" 
Kompania Węglowa S.A Centrum Wydobywcze Zachód .
44-190 Knurów, ul.Dworcowa 1

 Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wykaz kart informacyjnych - formularz A
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Delfina Brzezicka
Data publikacji:19.01.2009 12:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Delfina Brzezicka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Lubecka
Data aktualizacji:26.11.2009 10:35