Zadania realizowane w 2009 r.

(roboty budowlane)

Lp.

Nazwa zadania

Etap realizacji

Data rozpoczęcia*

Data zakończenia**

Realizowane przez wydział

1.

Adaptacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 5

-

02.06.2008 r.

07.04.2009 r.

IM

2.

Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5

III Etap

21.10.2008 r.

27.02.2009 r.

IM

3.

Przebudowa ulica Staszica na odcinku od budynku INKUBATORA di pawilonu BIEDRONKA z budową miejsc postojowych z zagospodarowaniem skweru

II Etap

24.11.2008 r.

20.04.2009 r.

IM

4.


Uzupełnienie oświetlenia w mieście

Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Kazimierza Wielkiego od budynku nr 1 do budynku nr 4.

Uzupełnienie punktów świetlnych na ul. Wyspiańskiego w Knurowie

04.12.2008 r.


28.01.2009 r.


IM


5.

Rekonstrukcja parku NOT w Szczygłowicach

Karczowanie i pielęgnacja drzew oraz wycinka krzewów w ramach III Etapu zadania

21.01.2009 r.

20.05.2009 r.

IM

6.Budowa i przebudowa kolektora deszczowego w rejonie ulicy Szpitalnej z odprowadzeniem do rowu Foch
II Etap21.04.2009 r.18.09.2009 rIM
7.Rozbiórka baraków i garażu przy ul. Witosa nr 3 i 5 w Knurowie
-
27.05.2009 r.06.08.2009 r.IM
8.Rekonstrukcja parku przy ul. Kopalnianej w KnurowieIII Etap zadania – rozbiórka i rekonstrukcja murka oddzielającego park od osiedla mieszkaniowego przy ul. Spółdzielczej
03.06.2009 r.08.07.2009 r.IM
9.Przebudowa ul. Kapelanów Wojskowych w KnurowieIII Etap zadania – odcinek zachodni22.06.2009 r.19.11.2009 r.IM
10.Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7II Etap14.07.2009 r.

inwestycja

w toku

IM
11.Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) w Knurowie na odcinku od ul. Lignozy do wiaduktu kolejowego
-01.10.2009 r.09.12.2009 r.IM
12.Odwodnienie piwnic budynku przy ul. Niepodległości 5 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 5"-05.10.2009 r.22.12.2009 r.IM
13.Budowa miejsc postojowych w rejonie skrzyżowania ul. Kosmonautów i ul. Szarych Szeregów w Knurowie
-19.10.2009 r.18.12.2009 r.IM
14.Uzupełnienie oświetlenia w mieściePrzebudowa oświetlenia w parku przy ul. Ogana w Knurowie
27.10.2009 r.
10.12.2009 r.
IM
15.Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Al. Lipowej w Knurowie umożliwiająca wykorzystanie obiektu w okresie zimowym - dostawa i montaż lodowiska
-16.11.2009 r.
11.12.2009 r.
IM
16.Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy budynkami Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5 i ul. Niepodległości
-18.11.2009 r.22.12.2009 r.IM

*Data rozpoczęcia – data przekazania placu budowy

**Data zakończenia – data odbioru końcowego

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania realizowane w 2009 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Wojciech Stachowski
Data publikacji:27.01.2009 08:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Szczypka
Data na dokumencie:27.01.2009
Informację aktualizował:Agnieszka Szczepańska
Data aktualizacji:18.02.2010 12:01