Jak ekologicznie postępować z odpadami organicznymi ?


Najbardziej rozpowszechnioną i najprostszą metodą pozbywania się odpadów organicznych, jaką stosują użytkownicy działek i przydomowych ogrodów jest ich spalanie. Jednakże świadomy utraconych korzyści użytkownik działki lub właściciel ogrodu przydomowego nie spali ani nie wyrzuci na śmietnik odpadów organicznych, lecz zgromadzi je w kompostowniku, aby otrzymać najlepszy i darmowy nawóz jakim jest kompost.


Co można kompostować :

 • skoszoną trawę;

 • kuchenne i ogrodowe odpadki: resztki warzyw i owoców, fusy z kawy i herbaty, skorupki jaj, przekwitłe rośliny;

 • wyplewione chwasty usunięte najpóźniej w fazie kwitnienia;

 • opadłe liście drzew, które można rozdrobnić za pomocą kosiarki ( wyjątek stanowią liście orzecha i dębu, ponieważ zawierają szkodliwe dla roślin substancje);

 • odpadki po przycinaniu żywopłotów, drzew i krzewów po uprzednim rozdrobnieniu;

 • drobno pocięty papier (niekolorowany) i tekturę,

 • trociny i popiół z drewna;

 • odchody zwierzęce;

 • w małych ilościach papierowe ręczniki kuchenne, kartony czy opakowania po jajkach ( przed wyrzuceniem namoczyć);

 • chwasty z wykształconymi nasionami oraz chwasty rozłogowe takie jak perz po uprzednim wysuszeniu na słońcu należy odkładać na osobną pryzmę, gdyż do ich rozkładu potrzeba znacznie więcej czasu

Ocenia się, że przeciętnie 3/4 odpadów z gospodarstw domowych można z powodzeniem przerobić na kompost.


Czego nie można kompostować :

 • resztek żywności typu ryby, mięso i jego przetwory oraz nabiał, ponieważ przyciągają szczury i muchy, wydzielają nieprzyjemny zapach;

 • surowych kości i kawałków mięsa ( ze względu na zawartość tłuszczu mogą one opóźniać proces rozkładu);

 • skórek owoców cytrusowych, ponieważ obniżają aktywność mikroorganizmów glebowych i są przesycone środkami chemicznymi;

 • czasopism i prospektów szczególnie kolorowych ze względu na substancje toksyczne w farbie drukarskiej;

 • wieloletnich chwastów, szczególnie tych, które wydały już nasiona;

 • roślin chorych, szczególnie porażonych chorobami grzybowymi i wirusowymi, należy je spalić;

 • popiołu z węgla i koksu;

 • szkła, metalu, plastiku, folii.

Wszystkie trafiające na kompost odpady organiczne powinny zostać wcześniej dostatecznie rozdrobnione, ponieważ od tego uzależniona jest szybkość ich rozkładu. Szybkość rozkładu materii organicznej zależy również od zawartości azotu w pryzmie kompostowej, dlatego też korzystne jest wyrzucanie na kompost skoszonej trawy, która zawiera dużą ilość tego pierwiastka.
Aby rozkład materii organicznej przebiegał w sposób harmonijny i prawidłowy należy zapewnić odpowiedni dostęp powietrza dla mikroorganizmów znajdujących się w pryzmie kompostowej. Mikroorganizmy te aby się rozwijać i aktywnie działać potrzebują stałego dostępu tlenu. W przypadku braku świeżego powietrza rozwijają się bakterie beztlenowe i powstają m.in. takie związki o nieprzyjemnym zapachu jak siarkowodór, kwas masłowy, amoniak i metan. Ważne jest, zatem aby materiał kompostowy był dostatecznie luźno ułożony. Szczególną uwagę należy zwracać przy wyrzucaniu na pryzmę ściętej świeżej trawy czy mokrych liści, które w kompoście tworzą zlepioną jednolitą masę, hamując w ten sposób rozkład materii. Z tego względu korzystne jest ich wymieszanie np. z pociętymi gałęziami drzew lub krzewów.
Ponadto do prawidłowego procesu kompostowania potrzebne są wilgoć oraz ciepło. Dlatego też w czasie suszy kompost należy polewać, przy czym należy zachować umiar tak, aby pryzma była wilgotna. Natomiast ciepło powstające w pryzmie kompostowej wytwarzają same mikroorganizmy,
w procesach przemiany materii.


Wykorzystanie kompostu

Kompost jest gotowy do użytku, gdy przestaną być w nim widoczne resztki odpadów,  a materiał nabierze jednolitego ciemnego koloru i zapachu świeżej ziemi – jest to tzw. kompost dojrzały. W zależności od warunków, okres powstawania kompostu dojrzałego wynosi 9-12 miesięcy, ale do ściółkowania może być on wykorzystywany po 2-3 miesiącach od założenia pryzmy. Przy stosowaniu odpowiednich biopreparatów okres rozkładu skraca się i po ok.3 miesiącach kompost jest już gotowy.
Dojrzały kompost wymaga przesiania przez sito lub siatkę o drobnych oczkach, celem oddzielenia resztek, które potrzebują więcej czasu na rozkład.
Kompost można wykorzystywać jako doskonały nawóz pod uprawę warzyw, kwiatów oraz do wypełniania dołków do sadzenia roślin. Kompost taki rozprowadza się po powierzchni ziemi i miesza z glebą.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Jak ekologicznie postępować z odpadami organicznymi ?
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Data publikacji:25.06.2009 11:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Beata Lubecka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Lubecka
Data aktualizacji:26.11.2009 11:53