|Uchwała RM w sprawie powołania w skład Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji radnego Rady Miasta Knurów

 Uchwała Nr IX/130/2003
Rady Miasta Knurów
z dnia 22 maja 2003 r.

w sprawie: powołania w skład Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji radnego Rady Miasta Knurów.

Na  podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 42 ust. 10 Regulaminu Rady  Miasta   stanowiącego  Załącznik  Nr 5  do   Statutu   Miasta,   przyjętego    Uchwałą Nr XLII/446/2001  Rady  Miejskiej  w  Knurowie z dnia 25.10.2001 r. z późniejszymi zmianami (Dziennik  Urzędowy   Województwa    Śląskiego   z   2001 r.   Nr 89  poz. 2350 z późniejszymi  zmianami) na wniosek Przewodniczącego Rady
Rada Miasta Knurów

uchwala, co następuje:

  1. Powołać w skład Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji radnego Rady Miasta Knurów Pana Mirosława Świerk.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
dr n. med. Tomasz REGINEK

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:|Uchwała RM w sprawie powołania w skład Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji radnego Rady Miasta Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował: Admin. systemu
Informację wytworzył:Elżbieta Piotrowska
Data na dokumencie:22.05.2003
Data publikacji:15.07.2004 13:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż