Uchwała RM w sprawie powołania w skład doraźnej Komisji do zmiany Statutu Miasta radnego Rady Miasta Knurów

 Uchwała Nr IX/147/2003
Rady Miasta Knurów
z dnia 22 maja 2003 r.

w sprawie: powołania w skład doraźnej Komisji do zmiany Statutu Miasta radnego Rady Miasta Knurów.

Na  podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Knurów

uchwala, co następuje:

  1. Powołać w skład doraźnej Komisji do zmiany Statutu Miasta radną Brygidę Pomarańską.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
dr n. med. Tomasz REGINEK

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała RM w sprawie powołania w skład doraźnej Komisji do zmiany Statutu Miasta radnego Rady Miasta Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował: Admin. systemu
Informację wytworzył:Elżbieta Piotrowska
Data na dokumencie:22.05.2003
Data publikacji:15.07.2004 13:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż