Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia

 

Nazwa:

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Siedziba:

44-190 Knurów     ul. ks. Alojzego Koziełka 2  pok.5 (budynek MOPS - parter)
tel. 32 339 23 11        e-mail: pz@knurow.pl

Adres do korespondencji:

Urząd Miasta Knurów,   44-190  Knurów,  ul. dr. Floriana Ogana 5

Pracownicy:

      Pełnomocnik:    Piotr Grzelak

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek  w godz. 7.30 - 15.30

środa  w godz. 7.30 - 17.30

piątek w godz. 7.30 - 13.30

 

Zakres działań Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia:

I.Podstawowe zadania i obowiązki określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Knurów.

II.Do zadań wynikających z zajmowanego stanowiska należy:

1.    Prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia:

 • współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie organizacji pomocy medycznej w sytuacjach nadzwyczajnych jak katastrofy, klęski żywiołowe i epidemie.
 • organizowanie i nadzorowanie działań w zakresie profilaktyki i oświaty zdrowotnej
 • organizowanie profilaktycznych badań lekarskich i szczepień ochronnych
 • wdrażanie ogólnopolskich akcji i kampanii na rzecz poprawy i ochrony zdrowia
 • przygotowanie decyzji stwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

 

2.    Prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień:

 

 

 • opracowywanie i realizacja rocznych miejskich programów profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
 • organizowanie i prowadzenie działalności Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin
 • organizowanie i prowadzenie obsługi administracyjno - biurowej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • monitorowanie lokalnych zjawisk związanych z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających oraz zachowaniami prozdrowotnymi młodzieży i dorosłych
 • wdrażanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyki wśród osób dorosłych

3.    Prowadzenie spraw dotyczących integracji osób niepełnosprawnych.

4.    Współprca z Biurem ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami        Pozarządowymi w zakresie udzielania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań  własnych Gminy.

5.     Realizacja spraw dotyczących wydawania zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakres działania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował: Admin. systemu
Data publikacji:16.07.2004 10:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Grzelak
Data aktualizacji:02.08.2017 07:38