:: PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN ::

  
Regulamin działalności

 1. Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Knurowie, zwany dalej Punktem Konsultacyjnym, jest gminną placówką o charakterze informacyjno-edukacyjnym.
 2. Punkt Konsultacyjny nie jest placówką służby zdrowia i nie prowadzi samodzielnie terapii uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, jak również nie prowadzi dokumentacji medycznej - karty pacjenta.
 3. Do podstawowych zadań Punktu Konsultacyjnego należy:
  - dostarczanie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii,
  - motywowanie do podjęcia leczenia,
  - udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom nadużywającym alkoholu i ich        rodzinom.
 4. Zadania Punktu Konsultacyjnego realizowane są poprzez:
  - prowadzenie diagnostyki sytuacji i indywidualnych konsultacji wstępnych,
  - prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologiczno-terapeutycznych,
  - prowadzenie grupowych zajęć edukacyjno-wspierających.
 5. Działalność Punktu Konsultacyjnego prowadzona jest poprzez współpracę ze spacjalistami d/s uzależnień posiadającymi wymagane kwalifikacje, na podstawie zawartych porozumień i umów.
 6. Punkt Konsultacyjny obsługuje mieszkańców gmin: Knurów i Gierałtowice;
  porady udzielane są  n i e o d p ł a t n i e.
 7. Pracami Punktu Konsultacyjnego kieruje Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia.

 

 

                    PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN

 

siedziba:

44-190 Knurów  ul. ks. Alojzego Koziełka 2 pok.5 (budynek MOPS - parter)

tel. 32 339 23 12

 

 

adres do korespondencji:  44-190 Knurów  ul. dr. Floriana Ogana 5 

 

dyżury

poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 12.00 – 14.30

środa w godz. 13.00 – 16.30

piątek w godz. 9.00 – 11.30

 

W roku 2020 w dniach 10 kwietnia, 12 czerwca i 24 grudnia Punkt Konsultacyjny będzie nieczynny.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, wprowadza się do odwołania ograniczenia w pracy Punktu Konsultacyjnego:

Dyżury:  środa w godz. 13.-16.00 i piątek w godz. 9.00-11.30,

w pozostałe dni Punkt nieczynny

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dyżury Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował: Admin. systemu
Data publikacji:19.07.2004 10:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Grzelak
Data aktualizacji:15.10.2020 11:55