:: PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN ::

  
Regulamin działalności

  1. Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Knurowie, zwany dalej Punktem Konsultacyjnym, jest gminną placówką o charakterze informacyjno-edukacyjnym.
  2. Punkt Konsultacyjny nie jest placówką służby zdrowia i nie prowadzi samodzielnie terapii uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, jak również nie prowadzi dokumentacji medycznej - karty pacjenta.
  3. Do podstawowych zadań Punktu Konsultacyjnego należy:
    - dostarczanie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii,
    - motywowanie do podjęcia leczenia,
    - udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom nadużywającym alkoholu i ich        rodzinom.
  4. Zadania Punktu Konsultacyjnego realizowane są poprzez:
    - prowadzenie diagnostyki sytuacji i indywidualnych konsultacji wstępnych,
    - prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologiczno-terapeutycznych,
    - prowadzenie grupowych zajęć edukacyjno-wspierających.
  5. Działalność Punktu Konsultacyjnego prowadzona jest poprzez współpracę ze spacjalistami d/s uzależnień posiadającymi wymagane kwalifikacje, na podstawie zawartych porozumień i umów.
  6. Punkt Konsultacyjny obsługuje mieszkańców gmin: Knurów i Gierałtowice;
    porady udzielane są  n i e o d p ł a t n i e.
  7. Pracami Punktu Konsultacyjnego kieruje Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia.

 

 

                    PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN

 

siedziba:

44-190 Knurów  ul. ks. Alojzego Koziełka 2 pok.5 (budynek MOPS - parter)

tel. 32 339 23 12

 

 

adres do korespondencji:  44-190 Knurów  ul. dr. Floriana Ogana 5 

 

dyżury

poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 12.00 – 14.30

środa w godz. 13.00 – 16.30

piątek w godz. 9.00 – 11.30

 

W roku 2021 w dniach 2 kwietnia, 4 czerwca, 12 listopada, 24 i 31 grudnia Punkt Konsultacyjny będzie nieczynny.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, wprowadza się do odwołania ograniczenia w pracy Punktu Konsultacyjnego:

Dyżury:  środa w godz. 13.-16.00 i piątek w godz. 9.00-11.30,

w pozostałe dni Punkt nieczynny

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dyżury Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował: Admin. systemu
Data publikacji:19.07.2004 10:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Grzelak
Data aktualizacji:05.01.2021 07:46