Lp

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych , wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

51

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku lipa na działce nr 641/140 w Knurowie.

3

Znak sprawy4

Data złożenia

29.09.2009r.

5

Dane wnioskodawcy ( imię , nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej , siedziba, adres, Regon)

Osoba fizyczna

 6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Szkic sytuacyjny – 1 szt.


7

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Miasta Knurów

8

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa komórki organizacyjnej , numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Wydział Gospodarki Komunalnej Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów, ul.Ogana 5 , II piętro ( tel. 032 339-22-14)

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania ( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

46

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Art. 30 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy


12

Uwagi


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Karta informacyjna A - nr 51
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Data publikacji:07.10.2009 12:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Beata Lubecka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Lubecka
Data aktualizacji:29.10.2009 14:14