Lp

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych , wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

53

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 28 szt. drzew z gatunku robinia akacjowa – 4 szt., brzoza brodawkowata – 3 szt., topola osika – 3 szt., klon zwyczajny – 3 szt., wierzba – 4 szt., jesion pensylwański – 5 szt, lipa – 2 szt., jarząb pospolity – 2 szt., brzoza – 1 szt., leszczyna – 1 szt. na działce nr 1004/112 w Knurowie.

3

Znak sprawy

TOŚ/244/2009

4

Data złożenia

05.10.2009r.

5

Dane wnioskodawcy( imię , nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej , siedziba, adres, Regon)

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Knurów, ul. Dworcowa 3A, 44-190 Knurów

 6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1. kopia mapy z inwentaryzacją drzew – 1 szt.

2. odpis z księgi wieczystej - 1 szt.

3. pismo Starostwa Powiatowego – 1 szt. 4. kopia mapy ewidencyjnej– 1 szt.

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Miasta Knurów

8

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa komórki organizacyjnej , numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Wydział Gospodarki Komunalnej Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów, ul.Ogana 5 , II piętro ( tel. 032 339-22-14)

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania ( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

51

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji


brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Karta informacyjna A - nr 53
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Data publikacji:07.10.2009 13:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Beata Lubecka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Lubecka
Data aktualizacji:13.11.2009 08:31