Lp

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych , wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

54

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku wierzba na działce nr 989/76 w Knurowie.

3

Znak sprawy


4

Data złożenia

05.10.2009r.

5

Dane wnioskodawcy( imię , nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej , siedziba, adres, Regon)

Fundacja „Unia Bracka” ul. Kokota 172, 41-711 Ruda Śląska

 6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1. kopia mapy z inwentaryzacja drzew – 1 szt.

2. pismo Starostwa Powiatowego – 1 szt.

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Miasta Knurów

8

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa komórki organizacyjnej , numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Wydział Gospodarki Komunalnej Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów, ul.Ogana 5 , II piętro ( tel. 032 339-22-14)

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania ( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)


10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji


brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12

Uwagi


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Karta informacyjna A - nr 54
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Data publikacji:07.10.2009 13:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Beata Lubecka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Lubecka
Data aktualizacji:07.10.2009 13:09