Lp

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych , wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

57

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Knurów.

3

Znak sprawy

GKRiOŚ.III.76611-008/09

4

Data złożenia

10.08.2009r.

5

Dane wnioskodawcy ( imię , nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej , siedziba, adres, Regon)

Szalet serwis” s.c. Grzegorz Błaut, Krystian Błaut

Oś. Centrum D1/90, 31-932 Kraków

 6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1. Zaświadczenie o wpisie do EDG – 1 szt.

2. Decyzja o nadaniu NIP – 1 szt.

3. Zaświadczenie o numerze REGON – 1 szt.

4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – 1 szt.

5. Zaświadczenie z ZUS – 1 szt.

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Miasta Knurów

8

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa komórki organizacyjnej , numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Wydział Gospodarki Komunalnej Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów, ul.Ogana 5 , II piętro ( tel. 032 339-22-14)

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania ( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)


10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy


12

Uwagi


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Karta informacyjna A - nr 57
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Data publikacji:28.10.2009 08:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Beata Lubecka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak