Lp

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych , wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

58

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Knurów.

3

Znak sprawy

GKRiOŚ.III.76611-010/09

4

Data złożenia

28.09.2009r.

5

Dane wnioskodawcy ( imię , nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej , siedziba, adres, Regon)

Z.G. Kaletka, G.Nowicki „Mistral” Sp. j. ul. Targowa 9, 44-194 Knurów

 6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1. Odpis z KRS– 1 szt.

2. Oświadczenie o serwisie pojazdu – 1 szt.

3. Umowa dzierżawy gruntu – 1 szt.

4. Decyzja o nadaniu NIP – 1 szt.

5. Kopia dowodu rejestracyjnego – 1 szt.

6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – 1 szt.

7. Zaświadczenie z ZUS – 1 szt.

8. Zaświadczenie o numerze REGON – 1 szt.

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Miasta Knurów

8

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa komórki organizacyjnej , numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Wydział Gospodarki Komunalnej Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów, ul.Ogana 5 , II piętro ( tel. 032 339-22-14)

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania ( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)


10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy


12

Uwagi


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Karta informacyjna A - nr 58
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Data publikacji:28.10.2009 08:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Beata Lubecka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Lubecka
Data aktualizacji:28.10.2009 08:59