Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych , wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

60

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o   decyzję  o środowiskowych uwarun kowaniach dla przedsięwzięcia pn. : Budowa kontenerowej stacji paliw na KWK Knurów

   

3

Znak sprawy

UA.76242-7/09

4

Data złożenia

14.10.2009r.

5

Dane wnioskodawcy( imię , nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej , siedziba, adres, Regon)

Kompania Węglowa S.A. Centrum Wydobywcze Zachód, 44-190 Knurów, ul.Dworcowa 1
 

 6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. mapka zasadnicza - 1egz. +kserokopie

  2. raport o oddziaływaniu na środiwsko -3 egz. +płytka CD

  3. wypis z ewidencji gruntów 

  4. pełnomocnictwa -3szt.


7

Nazwa organu – adresata wniosku

Prezydent Miasta Knurów

8

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa komórki organizacyjnej , numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Wydział Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Knurów, ul.niepodległości 5 ( Ratusz) 339-22-18

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania ( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)


10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

art. 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy


12

Uwagi


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:karta informacyjna A -nr 60
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Delfina Brzezicka
Data publikacji:03.11.2009 13:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Delfina Brzezicka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak