Lp.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie , dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

1

Numer wpisu

1

2

Nazwa dokumentu

Raport o oddziaływaniu na środowisko  przedsięwzięcia

3

Zakres przedmiotowy dokumentu

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie naziemnej stacji paliw na terenie KWK "Knurów"

4

Data sporządzenia dokumentu

sierpień 2009r..

5

Zamawiający wykonanie dokumentu ( w tym Regon)

PETROM Sp. z o.o, 44-206 Rybnik, ul.Ogrodowa 7

Regon 276907648

6

Wykonawca dokumentu ( w tym Regon)

WASKO 44-100 Gliwice, ul.Berbeckiego 6

Regon 276703584

7

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji , nazwa komórki organizacyjnej , numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta Knurów,Wydział Urbanistyki, Architektury,Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych, Knurów, ul.Niepodległości 7,pokój nr 5
032 339-322-18

8

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 brak

9

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument

10

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumenut


11

UwagiPowrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:karta informacyjna E - nr 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Delfina Brzezicka
Data publikacji:03.11.2009 14:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Delfina Brzezicka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak