Decyzja Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie zmiany planu finansowego Jednostki Budżetowej MOSiR na 2009r.

Decyzja Nr NE/0161-2/09/09

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie
z dnia 11.12.2009.

w sprawie: zmiany planu finansowego Jednostki Budżetowej MOSiR na 2009 r.

na podstawie: art.188, ust.4 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm. ) oraz Zarządzenia Nr 01/MOSiR/09 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 02.01.2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie do dokonywania zmian w planie finansowym Jednostki na 2009 rok

ustalam co następuje:

§ 1

1. Zmniejszyć wydatki w planie finasowym na 2009 r. o kwotę 2.500,00 zł.

Dział   Rozdział  §                                                                                                Kwota

926 Kultura fizyczna i sport                                                                                 2.500,00
           92695 Kultura fizyczna i sport - pozostała działalność 
                        4140 Składki na PFRON                                                             2.500,00
                                                  

§ 2

1. Zwiększyć wydatki w planie finasowym na 2009 r. o kwotę 2.500,00 zł.

Dział   Rozdział  §                                                                                               Kwota

926 Kultura fizyczna i sport                                                                                 2.500,00
           92695 Kultura fizyczna i sport – pozostała działalność
                        4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.
                                telefonii stacjonarnej                                                           1.000,00
                        4750 Zakup akcesoriów komputer. w tym
                                programów i licencji                                                            1.500,00

§ 3

1. Wykonanie Decyzji powierzam Głównemu Księgowemu.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

uzasadnienie:

     Powyższych przeniesień dokonano w związku z wydatkami niezbędnymi do bieżącego funkcjonowania jednostki.

DYREKTOR MOSiR Knurów
      Krzysztof Stolarek

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Decyzja Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie zmiany planu finansowego Jednostki Budżetowej MOSiR na 2009r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Pochopień
Informację wytworzył:Krzysztof Stolarek
Data na dokumencie:11.12.2009
Data publikacji:17.12.2009 11:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż