Informacja dot. przyjmowania i załatwiania spraw w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie

­

Wszelkie sprawy załatwiane są w godzinach pracy Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, ponadto informuję, że:

 

            1. Czynsz płatny jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry,

            2. Stany wodomierzy należy zgłaszać (tel. 32 339-45-37):

 

                        1). do 30.09 i 31.03. w budynkach stanowiących własność Gminy,

                        2). w pozostałych zasobach w terminach wskazanych przez
                             administratora w formie ogłoszenia,

 

            3. Miesięczne minimalne stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokali
                użytkowych stanowiących własność Gminy Knurów (zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2018
                Dyrektora Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji z dnia 08.02.2018r.)
wynoszą:    

 

                        1). przeznaczonych na:

                                   a). działalność handlową detaliczną, gastronomiczną oraz
                                        apteki, banki i lombardy  - 9,02 zł

                                   b). działalność handlową hurtową, produkcyjną i usługową
                                         oraz inne usługi – 3,56 zł

                                   c). działalność kulturalno-oświatowo-rozrywkową i sportową
                                         – 2,34 zł

                        2) wynajmowanych:

                                   a). jednostkom i zakładom budżetowym samorządu:

                                               - powiatowego i wojewódzkiego – 1,55 zł,

                                               - gminnego 0,46 zł,

                                   b). organizacjom społecznym i politycznym utrzymującym się
                                        ze składek członkowskich oraz Ochotniczym Strażom
                                        Pożarnym – 0,46 zł

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja dot. przyjmowania i załatwiania spraw w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gorzkowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:09.08.2010
Data publikacji:09.08.2010 08:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.03.2018 12:26 Edycja dokumentu (Grzegorz Łągiewka)
02.03.2018 12:11 Edycja dokumentu (Grzegorz Łągiewka)
09.08.2010 10:12 Edycja dokumentu (Anna Gorzkowska)
09.08.2010 10:10 Edycja dokumentu (Anna Gorzkowska)
09.08.2010 08:52 Utworzenie dokumentu. (Anna Gorzkowska)