Uchwała RM w sprawie wyboru osób odpowiedzialnych za kontakty z Młodzieżową Radą Miasta Knurów

­

Uchwała Nr XXII/327/2004
Rady Miasta Knurów
z dnia 1 lipca 2004 r.

w sprawie: wyboru osób odpowiedzialnych za kontakty z Młodzieżową Radą Miasta Knurów.

Na podstawie art.5b ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 38 Uchwały Rady Miasta Knurów nr XVII/261/2004 z dnia 19.02.2004 r. w sprawie powołania w Mieście Młodzieżowej Rady Miasta Knurów i nadania jej statutu

Rada Miasta Knurów
uchwala:

  1. Dokonać wyboru dwóch osób odpowiedzialnych za kontakty z Młodzieżową Radą:
    • radnego Przemysława Duliasa,
    • sekretarza Miasta Annę Karwot.
  2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.
  3. Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Komisji Planowania i Koordynacji
dr n. med. Tomasz Reginek

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr n. med. Tomasz REGINEK

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała RM w sprawie wyboru osób odpowiedzialnych za kontakty z Młodzieżową Radą Miasta Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Wioletta Marciniak
Informację wytworzył:Elżbieta Piotrowska
Data na dokumencie:01.07.2004
Data publikacji:14.10.2004 13:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.10.2004 14:56 Edycja dokumentu (Wioletta Marciniak)
14.10.2004 13:15 Utworzenie dokumentu. (Wioletta Marciniak)