Zastępcy Prezydenta Miasta Knurów

­

 

I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

                        PIOTR SURÓWKA

 

Tryb powołania:

Zastępcy Prezydenta są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Miasta Knurów w ramach stosunku pracy na podstawie powołania. Zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Prezydent w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swoich zastępców i określa ich liczbę.

 

Powołany:

Powołany na stanowisko II Zastępcy Prezydenta Miasta Knurów Zarządzeniem nr OR-0151/366/2006 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 28 listopada 2006 roku.

Z dniem 29 stycznia 2019r. powołany na stanowisko I Zastępcy Prezydenta Miasta Knurów, zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/OR/2019 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 28 stycznia 2019 roku.

 

Przedmiot działalności i kompetencje:

Do zadań i kompetencji I Zastępcy Prezydenta należy:

1) wykonywanie zadań powierzonych przez Prezydenta;

2) nadzór nad powierzonymi:
    a) komórkami organizacyjnymi Urzędu,
    b) jednostkami organizacyjnymi Gminy,
    c) instytucja kultury;

3) zatwierdzanie zakresów czynności kierowników komórek organizacyjnych Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i instytucji kultury w zakresie powierzonego nadzoru.

 

Pod bezpośrednim nadzorem I Zastępcy Prezydenta pozostają następujące komórki organizacyjne Urzędu, jednostki organizacyjne Gminy oraz instytucja kultury:

1) Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia;

2) Centrum Kultury;

3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji;

4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;

5) Miejskie Centrum Edukacji;

6) Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 im. Feliksa Michalskiego;

7) Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2;

8) Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3;

9) Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstaców Śląskich;

10) Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Karola Miarki;

11) Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7;

12) Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Marii Konopnickiej;

13) Miejskie Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy;

14) Miejskie Przedszkole Nr 7;

15) Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Janusza Korczaka;

16) Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 13;

17) Miejski Żłobek;

18) Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

 

Kontakt

adres:

Urząd Miasta Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów
sekretariat-pokój 103

telefon:

(32) 339-22-06

fax:

 (32) 235-15-21

   

 


 

      II ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA KNURÓW

                 KRYSTYNA KOSTELECKA

 

Tryb powołania:

Zastępcy Prezydenta są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Miasta Knurów w ramach stosunku pracy na podstawie powołania. Zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Prezydent w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swoich zastępców i określa ich liczbę.

 

Powołana:

Powołana na stanowisko II Zastępcy Prezydenta Miasta Knurów Zarządzeniem Nr 42/OR/2019 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 29 stycznia 2019 roku.

 

Przedmiot działalności i kompetencje:

Do zadań i kompetencji II Zastępcy Prezydenta należy:

1) wykonywanie zadań powierzonych przez Prezydenta;

2) nadzór nad powierzonymi:
    a) komórkami organizacyjnymi Urzędu,
    b) jednostkami organizacyjnymi Gminy,
    c) samorządowym zakładem budżetowym;

3) zatwierdzanie zakresów czynności kierowników komórek organizacyjnych Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i samorządowego zakładu budżetowego w zakresie powierzonego nadzoru.

 

Pod bezpośrednim nadzorem II Zastępcy Prezydenta pozostają następujące komórki organizacyjne Urzędu oraz samorządowy zakład budżetowy:

1) Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska;

2) Wydział Geodezji, Gospodarki NIeruchomościami i Rolnictwa;

3) Wydział Zamówień Publicznych;

4) Wydział Inwestycji Miejskich i Spraw Drogowych;

5) Wydział Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych;

6) Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji.

 

 

Kontakt

adres:

Urząd Miasta Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów
sekretariat-pokój 103

telefon:

(32) 235-21-21

fax:

 (32) 235-15-21

   

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zastępcy Prezydenta Miasta Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Agnieszka Szczepańska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.12.2010 14:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.03.2021 14:12 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
12.12.2019 11:50 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
31.01.2019 14:02 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
31.01.2019 13:58 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
31.01.2019 13:54 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
31.01.2019 12:34 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
31.01.2019 12:33 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
31.01.2019 12:32 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
06.09.2017 15:57 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
12.10.2016 12:48 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
19.04.2016 09:03 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
06.04.2016 14:05 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
20.01.2016 08:08 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
04.11.2015 16:36 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
04.11.2015 16:26 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
04.11.2015 16:05 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
02.10.2013 10:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
24.09.2013 12:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
24.09.2013 12:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
24.09.2013 12:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
24.09.2013 12:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
24.09.2013 09:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
14.09.2011 14:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
11.01.2011 13:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)