Zakres działania

­

 

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

 Pokój 301, III piętro

 • telefon  (32) 339-22-73, 441-97-14
 • adres : 44-190 Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5
 • e-mail: baikw @  knurow.eu

Kierownik: Alicja Jureczko - Wyżgolik

      

Zasady funkcjonowania Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej

W strukturze organizacyjnej Biuro podlega bezpośrednio Prezydentowi.

Do zadań i kompetencji Biura należy w szczególności:

W zakresie audytu:

 • Prowadzenie audytu wewnętrznego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy w oparciu o regulamin audytu wewnętrznego.
 • Sporządzanie planu audytu wewnętrznego na podstawie analizy ryzyka i w porozumieniu z Prezydentem.
 • Realizacja zadań audytowych w celu wspierania Prezydenta w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej.
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji planu audytu wewnętrznego.
 • Realizacja zadań doradczych na wniosek Prezydenta bądź z własnej inicjatywy w celu przedstawienia opinii lub wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania jednostki .
 • Realizacja zadań doraźnych zleconych przez Prezydenta.
 • Prowadzenie bieżących akt w celu dokumentowania przebiegu i wyników audytu wewnętrznego.
 • Prowadzenie akt stałych audytu wewnętrznego w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów ryzyka, które mogą być przedmiotem zadań audytowych.
 • Współpraca z audytorami zewnętrznymi i innymi instytucjami kontrolnymi a także z właściwymi działami Ministerstwa Finansów w zakresie udzielania wymaganych informacji dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego.


W zakresie kontroli wewnętrznej:

 • Opracowywanie projektów planów kontroli i przedkładanie go do zatwierdzenia Prezydentowi.
 • Przeprowadzanie kontroli w Urzędzie Miasta oraz jednostkach podległych i nadzorowanych na podstawie zatwierdzonego przez Prezydenta rocznego planu kontroli w oparciu o regulamin kontroli wewnętrznej.
 • Przeprowadzenie kontroli doraźnych, poza planem, na zlecenie Prezydenta.
 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kontroli – protokołów z przeprowadzonych kontroli, projektów zaleceń pokontrolnych Prezydenta oraz w razie stwierdzonych nieprawidłowości, projektów wystąpień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych.
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji planu kontroli.
 • Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie upoważnionym osobom dokumentacji z przeprowadzonych kontroli.
 • Współpraca z organami kontroli zewnętrznej.

 

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zakres działania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Alicja Jureczko-Wyżgolik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.02.2011 11:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.07.2018 11:18 Edycja dokumentu (Alicja Jureczko-Wyżgolik)
25.07.2018 11:17 Edycja dokumentu (Alicja Jureczko-Wyżgolik)
24.07.2018 07:51 Edycja dokumentu (Alicja Jureczko-Wyżgolik)
24.07.2018 07:48 Edycja dokumentu (Alicja Jureczko-Wyżgolik)
13.09.2013 08:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
10.09.2013 12:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
07.09.2012 12:35 Edycja dokumentu (Alicja Jureczko-Wyżgolik)
29.08.2011 12:58 Edycja dokumentu (Alicja Jureczko-Wyżgolik)
15.02.2011 11:39 Utworzenie dokumentu. (Alicja Jureczko-Wyżgolik)