Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

­

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, chcąc przystąpić do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, należy ten fakt zgłosić Prezydentowi Miasta Knurów - art. 152, ust. 1 Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396).

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Zgłoszenia instalacji (indywidualnego systemu oczyszczania ścieków) dokonuje się po jej wybudowaniu, najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji.

Zgodnie z art. 152 ust. 4 do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1396)

 

Ważne jest, że ścieki oczyszczone w oczyszczalni powinny spełniać wymagania zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
(Dz. U. Z 2019 r. poz. 1311).

 

Formularz zgłoszenia oczyszczalni ścieków znajduje się w załączeniu.

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Beata Lubecka
Informację wytworzył:Beata Lubecka
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.07.2011 09:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.11.2019 11:25 Dodano załącznik "Klauzula RODO do przyd. oczyszcz..pdf" (Krzysztof Trela)
14.11.2019 11:23 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
14.11.2019 11:02 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
14.11.2019 11:01 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
14.11.2019 11:01 Dodano załącznik "zgloszenie przydomowej oczyszczalni 11.2019_wzor.pdf" (Krzysztof Trela)
14.11.2019 10:58 Usunięto załącznik Formularz zgłoszenia (Krzysztof Trela)
22.08.2017 12:16 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
19.07.2011 09:52 Utworzenie dokumentu. (Beata Lubecka)