x 
Drukuj
Maria Stasiorowska 12.12.2011 12:17

Zarządzenie nr 14/2011/2012 z dnia 30.11.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na rok 2011

­

Zarządzenie nr 14/2011/2012
Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie
z dnia 30.11.2011 r.


w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie na 2011 rok.

 

Na podstawie art. 11 pkt 3 i art. 52 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 241 poz. 1616), Uchwały nr III/31/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2011 rok, Zarządzenia Nr 20/2010/2011 Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie z dnia 05.01.2011 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie na 2011 rok oraz Zarządzenia Nr 338/FB/11 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 30.11.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2011 r. polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej.


zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie finansowym na 2011 rok w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawowała będę osobiście.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 14/2011/2012 z dnia 30.11.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym na rok 2011
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Maria Stasiorowska
Informację wytworzył:Jadwiga Salwa
Data na dokumencie:30.11.2011
Data publikacji:12.12.2011 12:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.12.2011 12:17 Utworzenie dokumentu. (Maria Stasiorowska)