Honorata Przetocka 23.04.2012 09:33

Zakres działania działania Radcy Prawnego

­

Do zakresu działania Radcy Prawnego należy w szczególności:

 

 1. Obsługa prawna Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta
  i Skarbnika Miasta oraz Rady Miasta i Urzędu Miasta.

 2. Doradztwo prawne i opiniowanie dokumentów pod względem ich zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 3. Pełnienie zastępstwa prawnego i procesowego przed urzędami i sądami.

 4. Pełnienie zastępstwa przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 5. Przygotowywanie w formie pisemnej opinii prawnych oraz parafowanie innych dokumentów, o których mowa w pkt. 2.

 6. Składanie pozwów, apelacji i skarg kasacyjnych do sądu.

 7. Uiszczanie opłat sądowych i urzędowych niezbędnych do pozyskania dokumentów w prowadzonych sprawach oraz do postępowań prowadzonych przed sądami i urzędami.

 8. Bieżące informowanie kierowników właściwych komórek organizacyjnych Urzędu o przebiegu spraw prowadzonych przed sądami i instytucjami.

 9. Przekazywanie do komórek organizacyjnych Urzędu oryginałów dokumentów po zakończeniu postępowań, o których mowa w pkt. 8.

 10. Ewidencjonowanie prowadzonych spraw.

 11. Sporządzanie półrocznych sprawozdań z prowadzonych spraw i postępowań.

 12. Sporządzanie informacji prawnej.

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zakres działania działania Radcy Prawnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Honorata Przetocka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:02.01.2012
Data publikacji:23.04.2012 09:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.08.2018 11:04 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
13.08.2018 09:23 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
09.08.2018 11:24 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
10.09.2013 11:26 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
25.04.2012 11:52 Edycja dokumentu (Honorata Przetocka)
23.04.2012 09:33 Utworzenie dokumentu. (Honorata Przetocka)