Jan Bajorek 30.04.2004 14:40

Zakres działania

­

 

Biuro Informatyków Urzędu Miasta

 

Nazwa:

Biuro Informatyków
Symbol: BI

 

 

Adres:

ul. dr Floriana Ogana 5,
44-190 Knurów
pokój nr 302
tel. (32) 339-22-40, 235-22-95
fax: (32) 235-15-21
 

 

Kierownik: Jan Bajorek

Do najważniejszych zadań Biura Informatyki należy w szczególności:
 

 

1. Opracowywanie oraz wyznaczanie kierunków informatyzacji Urzędu Miasta.

2. Administrowanie infrastrukturą informatyczną Urzędu Miasta.

3. Utrzymanie i rozwój lokalnej sieci komputerowej (LAN).

4. Monitorowanie poprawności działania sieci komputerowej i infrastruktury informatycznej Urzędu Miasta.

5. Wykonywanie elektronicznych kopii danych tzw. Backupów.

6. Tworzenie elektronicznych kopii danych (archiwalnych) i ich udostępnianie zgodnie z procedurą zawartą w Polityce bezpieczeństwa do celów archiwizacyjnych.

7. Serwisowanie oprogramowania, a w szczególności:

a)określanie potrzeb zakupu oprogramowania dla zastosowań serwerowych i ogólnego przeznaczenia,

b)określanie potrzeb zakupu oprogramowania specjalistycznego (dedykowanego) w porozumieniu z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,

c)tworzenie specyfikacji technicznej zakupowanego oprogramowania,

d)ocena nadsyłanych przez firmy ofert proponowanego oprogramowania pod względem informatycznym w zakresie możliwość jego instalacji i konfiguracji w ramach istniejącej infrastruktury informatycznej,

e)podstawowe czynności serwisowe związane z poprawnością pracy oprogramowania zainstalowanego w Urzędzie Miasta,
 

f)instalacja i konfiguracja oprogramowania,

g)nadzór nad posiadanymi licencjami na oprogramowanie stosowane na stacjach roboczych i serwerach Urzędu Miasta,

h)prowadzenie ewidencji oprogramowania wdrożonego w Urzędzie Miasta.

8. Serwisowanie sprzętu informatycznego, a w szczególności:

a)określanie potrzeb zakupu sprzętu komputerowego dla zastosowań serwerowych i ogólnego przeznaczenia,

b)określanie potrzeb zakupu sprzętu komputerowego dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w porozumieniu z zainteresowanymi komórkami,

c)tworzenie specyfikacji technicznej zakupowanego sprzętu komputerowego,

d)ocena nadsyłanych przez firmy ofert proponowanego sprzętu komputerowego,

e)diagnostyka poprawności działania sprzętu komputerowego pracującego w Urzędzie Miasta ,

f)przeprowadzanie czynności serwisowych związanych z naprawą sprzętu komputerowego pracującego w Urzędzie Miasta,

g)instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego,

h)wykonywanie zleceń i egzekucji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

9. Nadzór nad systemami zabezpieczającymi nieuprawniony dostęp do strefy przetwarzania danych na obszarze serwerowni.

10. Nadzór nad systemami zabezpieczającymi przed złośliwym oprogramowaniem (systemy antywirusowe).

11. Nadzór nad systemami detekcji włamań do sieci Urzędu Miasta.

12. Podnoszenie poziomu zabezpieczeń sieci informatycznej Urzędu Miasta.

13. Przygotowywanie analiz, pism i sprawozdań z zakresu spraw informatycznych prowadzonych przez Biuro Informatyków.

14. Przeprowadzanie doraźnych, wstępnych szkoleń odnośnie podstaw obsługi komputera oraz oprogramowania (w tym m.in. oprogramowania XML).

15. Koordynacja projektów IT realizowanych w ramach Urzędu Miasta.

16. Określanie polityki Gminy w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego (inicjowanie, wspieranie procesów zmierzających do budowy miejskich sieci szkieletowych, szerokopasmowego dostępu do internetu itp.).

17. Gospodarowanie i prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz bazy danych.

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zakres działania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Jan Bajorek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:02.01.2012
Data publikacji:30.04.2004 14:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.12.2016 10:37 Edycja (Admin Admin)
08.10.2013 10:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
08.10.2013 10:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
10.09.2013 12:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
30.01.2012 12:16 Edycja dokumentu (Admin Admin)
30.01.2012 12:13 Edycja dokumentu (Admin Admin)
14.09.2011 15:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Szczepańska)
05.02.2009 14:10 Edycja dokumentu (Admin Admin)
06.04.2008 22:09 Edycja dokumentu (Admin Admin)
16.09.2005 20:23 Zmiana adresu elektronicznej poczty. (Admin Admin)
28.04.2005 10:56 Zmiany personalne (Admin Admin)
15.12.2004 10:32 Edycja dokumentu (Admin Admin)
30.04.2004 14:53 Edycja dokumentu (Jan Bajorek)
30.04.2004 14:42 Edycja dokumentu (Jan Bajorek)
30.04.2004 14:40 Utworzenie dokumentu. (Jan Bajorek)