Komunikat działu świadczeń rodzinnych

­

K O M U N I K A T

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Knurowie informuje, iż w związku ze zmianami w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy tj. od 01.09.2005 r. do 31.08.2006 r.

  • W przypadku  złożenia wniosku wraz z dokumentami do dnia 31.07.2005 r., świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia 30 września.
  • W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 01.08.2005 r. do 30.09.2005 r., świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia 31.10.2005 r.

Ponadto Dział Świadczeń Rodzinnych poniżej podaje informacje na podstawie art. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych tj.

  • Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem  świadczeń - tj. dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz zasiłek pielęgnacyjny.
  • Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
  • W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności osoby prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało  wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń  rodzinnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa  termin ważności orzeczenia.
  • W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba niepełnosprawna uzyska  ponownie  orzeczenie o niepełnosprawności  lub odpowiednim stopniu niepełnosprawności stanowiące kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności  ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia.
  • W przypadku ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego prawo ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
  • Zasiłek rodzinny przysługuje za wrzesień, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się  legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności po ukończeniu nauki w szkole zostały przyjęte, w tym samym roku kalendarzowym, do szkoły wyższej.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Komunikat działu świadczeń rodzinnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Tomasz Twardawa
Informację wytworzył:Krystyna Banaszkiewicz
Data na dokumencie:06.06.2005
Data publikacji:06.06.2005 14:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.12.2006 20:30 Edycja dokumentu (Agata Twardawa)
06.06.2005 14:44 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Twardawa)