Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Knurów

­

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Knurów informuje, że na zlecenie Gminy Knurów został opracowany projekt dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Knurów (PGN).

Dokument wyznacza kierunki dla gminy na lata 2015-2020 w zakresie działań dla poprawy jakości powietrza w mieście.

W dokumencie zawarto charakterystykę stanu istniejącego, identyfikację obszarów problemowych, analizę scenariuszy rozwiązań dla wyznaczonych kierunków działań. Ponadto dokument zawiera zaplanowane działania ograniczające zużycie energii i redukujące emisję dwutlenku węgla.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Knurów w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gk@knurow.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem w terminie 21 dni od podania do publicznej wiadomości.

Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Prezydenta Miasta Knurów.
Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Krzysztof Trela
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:10.11.2015
Data publikacji:10.11.2015 11:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.11.2015 12:07 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
10.11.2015 12:01 Dodano załącznik "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej2.9 do konsultacji.pdf" (Krzysztof Trela)
10.11.2015 11:59 Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Trela)