Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Knurów

­

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19 ust.6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, Prezydent Miasta Knurów informuje, o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Knurów".

Projekt założeń będzie do wglądu na stronie internetowej Urządu Miasta Knurów pod adresem www.knurow.bip.info.pl

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi w przedmiotowej sprawie w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Knurów w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gk@knurow.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem w terminie 21 dni od podania do publicznej wiadomości.

Rada Gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, rozpatrując równocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia założeń do publicznego wglądu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Magdalena Szczygieł
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:10.11.2015
Data publikacji:10.11.2015 14:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.08.2017 10:32 Edycja dokumentu (Krzysztof Trela)
10.11.2015 14:57 Edycja dokumentu (Magdalena Szczygieł)
10.11.2015 14:54 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Szczygieł)