Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów

­

Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów

 

Adam Rams - Prezydent Miasta

 

1. Wydział Organizacyjny i Kadr [OR]:

 • Elżbieta Piotrowska [Naczelnik]
 • Gabriela Dąbrowska [Z-ca Naczelnika]
 • Elżbieta Wróbel [Kierownik Referatu Kadr]
 •  [Inspktor]
 • Aleksandra Fogiel - Wioska [Inspektor]
 • Małgorzata Duchnowska [Inspektor]
 • Martyna Bąk [Inspektor]
 • Marzena Kołodziej [Inspektor]
 • Martyna Chrząszcz [Podinspektor]
 • Monika Skowrońska [Podinspektor]
 • Adam Dudek [Podinspektor]
 • Oktawia Sałasińska [Podinspektor]
 • Joanna Dziechciarz [Podinspektor]
 • Natalia Dorabiała - Pietras [Podinspektor]
 • Ewa Pietras [Młodszy Referent] - umowa na czas określony zawarta w celu zastępstwa
 • Natalia Hajduk [Podinspektor]
 • Krystyna Romasz [Sprzątaczka]
 • Grażyna Orzechowska [Sprzątaczka]
 • Iwona Stalica [Sprzątaczka]
 • Grażyna Szlaga [Sprzątaczka]
 • Anna Wdowiak [Sprzątaczka]
 • Marzena Jakubczyk [Sprzątaczka]
 • Eugeniusz Alczyński [Kierowca]
 • Czesław Dąbrowski [Konserwator]
 • Stefan Śmieja [Konserwator]
 • Aleksandra Kurpanik [Podinspektor]

2. Urząd Stanu Cywilnego [USC]:

 • Barbara Bismor [Kierownik]
 • Krystyna Pach [Z-ca Kierownika]
 • Aleksandra Złocka [Inspektor]
 • Sylwia Steimann [Inspektor]
 • Joanna Bednarek [Podinspektor]

3. Straż Miejska [SM]:

 • Andrzej Daroń [Komendant]
 • Andrzej Dobrowolski [Z-ca Komendanta]
 • Katarzyna Przełożny [Podinspektor]
 • Małgorzata Kała [Pomoc administracyjna]
 • Wioletta Łyko [Pomoc administracyjna]
 • Adrian Szykowski [Starszy Inspektor]
 • Mariusz Kubaszak [Inspektor]
 • Witold Kraziński [Inspektor]
 • Piotr Michałów [Starszy Inspektor]
 • Franciszek Kostelecki [Specjalista]
 • Krzysztof Poręba [Młodszy Specjalista]
 • Mirosław Przykłota [Starszy Specjalista]
 • Jarosław Przydatek [Specjalista]
 • Maria Kuczera [Strażnik]
 • Mariusz Wójcik [Starszy Specjalista]
 • Rafał Krawczyk [Starszy Strażnik]
 • Sebastian Wójcik [Strażnik]
 • Żaneta Skalska [Młodszy Strażnik]
 • Magda Mikołajczyk [Młodszy Strażnik]

4. Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej [BAiKW]:

 • Alicja Jureczko - Wyżgolik [Kierownik]
 • Marzena Filuś [Inspektor]

5. Radca Prawny [RP] - Helena Słupik

6. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych [PO] - Władysława Grabińska

7. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością [PJ] - Gabriela Dąbrowska

8. Pełnomocnik ds. Wyborów [PW] - Gabriela Dąbrowska

9. Inspektor Ochrony Danych [IOD] - Honorata Przetocka

10. Inspektor ds. B H P oraz PPOŻ. [BHP] - Krzysztof Mrozek

 

Krystyna Kostelecka - Zastępca Prezdenta Miasta

1. Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska [GKRiOŚ]:

 • Anna Lewandowska [Naczelnik]
 • Bożena Sebzda [Z-ca Naczelnika]
 • [Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska]
 • Beata Lubecka [Kierownik Referatu ds. Odpadów Komunalnych]
 • Brygida Wilk-Struglińska [Podinspektor]
 • Brygida Pluta [Inspektor]
 • Beata Bieniek [Podinspektor]
 • Ryszard Wiercigroch [Inspektor]
 • Iwona Malczyk-Karwot [Podinspektor]
 • Magdalena Szczygieł [Kierownik Referatu ds. Drogownictwa]
 • Marek Gawkowski [Inspektor]
 • []
 • Aleksandra Kmita - Nowicka [Inspektor]
 • Krzysztof Trela [Inspektor]
 • Bożena Krok [Inspektor]
 • Dorota Bunar [Podinspektor]
 • Agnieszka Adamczyk [Podinspektor]

2. Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa [GR]:

 • Mariusz Aleksiej [Naczelnik]
 •  Aleksandra Żmuda [Z-ca Naczelnika]
 •  Mirosława Rudzewicz-Zwierzyńska [Podinspektor]
 •  Agnieszka Baron [Podinspektor]
 • Katarzyna Achtelik [Inspektor]
 • Maria Ciborowska [Inspektor]
 • Laura Górniak [ Podinspektor]
 • []
 • Lucyna Cebula [Podinspektor]
 • Justyna Ślusarek [Podinspektor]

3. Wydział Zamówień Publicznych [ZP]:

 • Kornelia Loch [Naczelnik]
 • Monika Szczuk [Inspektor]
 • Urszula Czarnecka [Inspektor]
 • Agnieszka Kozyro [Inspektor]
 • Julita Macionczyk [Podinspektor]
 • Małgorzata Palka [Inspektor]

4. Wydział Inwestycji Miejskich [IM]:

 • Ewa Szczypka [Naczelnik]
 • Joanna Fijołek [Z-ca Naczelnika]
 • Marek Sobieszek [Inspektor]
 • Beata Bednarek [Inspektor]
 • Katarzyna Renke [Inspektor]
 • Aleksandra Trzęsicka [Inspektor]
 • [Inspektor]

5. Wydział Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych [UA]:

 • Delfina Brzezicka [Naczelnik]
 • Bartosz Kaczmarzyk [Z-ca Naczelnika]
 • Ilona Kostelecka [Kierownik Referatu Lokalowego]
 • Anna Gałka [Inspektor]
 • Sylwia Tałajkowska [Inspektor]
 • Anna Wieczorek [Inspektor]
 • Katarzyna Paszek [Inspektor]
 • Karolina Turak [Podinspektor]
 • Dominika Cioch [Pomoc administracyjna]

6. Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji [MZGLiA]:

 • Mieczysław Kobylec [Dyrektor]

 

Piotr Surówka - Zastępca Prezydenta Miasta

 

1. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia [PZ] - Piotr Grzelak

2. Centrum Kultury [CK]:

 • Jerzy Kosowski [Dyrektor]

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji {MOSiR]:

 • Krzysztof Stolarek [Dyrektor]

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej {MOPS]:

 • Małgorzata Cisek - Sopel [Dyrektor]

5. Miejskie Centrum Edukacji [MCE]:

 • Anna Misiura [Dyrektor]

6. Miejskie Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy:

 • Małgorzata Czapla [Dyrektor]

7. Miejskie Przedszkole Nr 7:

 • Grażyna Misztalewska [Dyrektor]

8. Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Janusza Korczaka:

 • Ilona Wierzbowska - Pluta [Dyrektor]

9. Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 13:

 • Aldona Rychlewska [Dyrektor]

10. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 im. Feliksa Michalskiego:

 • Barbara Iwanicka [Dyrektor]

11. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2

 • Dariusz Dzindzio [Dyrektor]

12. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3

 • Barbara Hankus [Dyrektor]

13. Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich:

 • Barbara Starek [Dyrektor]

14. Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Karola Miarki:

 • p.o. Joanna Kucyniak [Dyrektor]

15. Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7:

 • Danuta Pluta [Dyrektor]

16. Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 im Marii Konopnickiej:

 • Marzena Rudziewicz [Dyrektor]

17. Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej:

 • Jolanta Leśniowska [Dyrektor]

18. Miejski Żłobek:

 • Małgorzata Dorabiała [Dyrektor]

 

Krzysztof Grzelak - Skarbnik Miasta

 

1. Wydział Budżetowy i Planowania [FB]:

 • Adrianna Maniura [Naczelnik]
 • Joanna Macha [Z- ca Naczelnika]
 • Mariola Haberska [Inspektor]
 • Katarzyna Wojtyło [Inspektor]
 • Bernadeta Pisula [Inspektor]
 • Marcin Polywka [Inspektor]
 • Anna Ostalecka [Inspektor]
 • Justyna Pach [Inspektor] - umowa na czas określony zawarta w celu zastępstwa
 • Joanna Gieniusz [Inspektor]
 • Natalia Lembas - Czuba [Inspektor]
 • Beata Rosa [Inspektor]
 • Karolina Szolc [Podinspektor]
 • Sandra Skomra [Podinspektor]
 • Paulina Langner [Podinspektor]

2. Wydział Finansów [FN]:

 • Aleksandra Polywka [Naczelnik]
 • Irena Dusza - Kuczmarska [Z-ca Naczelnika]
 • Anna Hejna [Inspektor]
 • Katarzyna Baran [Inspektor]
 • Anna Hesok [Podinspektor]
 • Magdalena Baryś [Inspektor]
 • Krystyna Łącka [Podinspektor]
 • Małgorzata Ołowiak [Inspektor]
 • Agnieszka Świstuń [Inspektor]
 • Aleksandra Jankowska [Podinspektor]
 • Joanna Michalak [Podinspektor]
 • Karolina Bobek [Podinspektor]
 • Natalia Nosiadek [Młodszy Referent] - umowa na czas określony zawarta w celu zastępstwa

3. Pełnomocnik ds. Inwentaryzacji [PI] - Maria Kozubowska

 

Piotr Dudło - Sekretarz Miasta

 

1. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego [SO]:

 • Joanna Dymkowska [Z-ca Naczelnika]
 • Beata Zawadzka [Kierownik Referetu Obsługi Ludności]
 • Dariusz Szlachcic[Kierownik Referetu Zarządzania Kryzysowego]
 • Ewelina Talaśka [Inspektor]
 • Bogusława Wilk [Inspektor]
 • Władysława Grabińska [Podinspektor]
 • Judyta Przybyła [Inspektor]
 • Beata Karwot [Inspektor]
 • Barbara Grzesiczek [Inspektor]
 • Bogumiła Sinka [Podinspektor]
 • Katarzyna Strugała [Podinspektor]

2. Wydział Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej [SDG]:

 • Lidia Labocha - Kozar [Naczelnik]
 • Aleksandra Barwińska [Inspektor]
 • Maria Kozubowska [Inspektor]
 • Mirella Drzymała [Inspektor]
 • Marzena Szlachetka [Podinspektor]
 • Marzena Majewska [Inspektor]

3. Biuro Obsługi Rady Miasta [BRM]:

 • Wioletta Marciniak [Kierownik]
 • Marta Mastalska [Podinspektor]

4. Biuro Informatyków [BI]:

 • Jan Bajorek [Kierownik]
 • Andrzej Reszka [Główny Specjalista]
 • Szymon Juśków [Inspektor]

5. Biuro ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi [BWP]:

 • Krzysztof Stryczek [Kierownik]
 • Krystian Pluta [Inspektor]
 • Adam Lipiński [Inspektor]
 • Michał Piszer [Inspektor]

6. Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji [PB] - Andrzej Reszka

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Struktura personalna Urzędu Miasta Knurów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Martyna Bąk
Informację wytworzył:Jolanta Orłoś
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.08.2016 10:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.02.2021 11:47 Edycja dokumentu (Elżbieta Wróbel)
23.02.2021 11:47 Edycja dokumentu (Elżbieta Wróbel)
11.01.2021 19:40 Edycja dokumentu (Elżbieta Wróbel)
11.01.2021 19:40 Edycja dokumentu (Elżbieta Wróbel)
01.12.2020 15:05 Edycja dokumentu (Elżbieta Wróbel)
20.10.2020 14:51 Edycja dokumentu (Elżbieta Wróbel)
05.10.2020 08:20 Edycja dokumentu (Elżbieta Wróbel)
02.10.2020 10:44 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
02.10.2020 10:05 Edycja dokumentu (Elżbieta Wróbel)
11.09.2020 17:13 Edycja dokumentu (Elżbieta Wróbel)
11.09.2020 15:12 Edycja dokumentu (Elżbieta Wróbel)
11.09.2020 10:46 Edycja dokumentu (Elżbieta Wróbel)
10.09.2020 12:39 Edycja dokumentu (Elżbieta Wróbel)
10.09.2020 12:36 Edycja dokumentu (Elżbieta Wróbel)
14.02.2020 11:07 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
10.02.2020 16:31 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
27.01.2020 09:58 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
02.01.2020 13:39 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
30.12.2019 11:46 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
18.12.2019 10:51 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
16.12.2019 08:49 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
12.12.2019 08:33 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
02.12.2019 11:27 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
25.11.2019 13:40 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
14.11.2019 11:42 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
04.11.2019 08:38 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
31.10.2019 14:06 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
25.10.2019 10:47 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
04.10.2019 07:41 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
02.10.2019 09:14 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
27.09.2019 08:56 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
17.09.2019 09:09 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
12.09.2019 08:01 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
04.09.2019 10:11 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
02.09.2019 13:31 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
02.09.2019 12:04 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
29.08.2019 11:34 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
05.08.2019 10:10 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
02.08.2019 09:38 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
02.08.2019 09:36 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
02.08.2019 08:26 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
31.07.2019 07:26 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
01.07.2019 15:01 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
24.06.2019 11:12 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
24.06.2019 10:34 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
10.06.2019 13:02 Edycja dokumentu (Elżbieta Wróbel)
02.05.2019 08:10 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
29.04.2019 13:11 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
03.04.2019 07:40 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
01.04.2019 08:03 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
01.03.2019 10:00 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
15.02.2019 10:51 Edycja dokumentu (Elżbieta Wróbel)
12.02.2019 14:21 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
01.02.2019 09:03 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
01.02.2019 08:59 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
29.01.2019 07:30 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
12.12.2018 08:01 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
03.12.2018 07:38 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
26.11.2018 09:10 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
02.11.2018 13:40 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
02.11.2018 13:38 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
05.10.2018 12:28 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
05.09.2018 12:42 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
01.08.2018 15:18 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
01.08.2018 08:30 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
30.07.2018 10:08 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
09.07.2018 11:40 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
09.07.2018 08:07 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
27.06.2018 07:36 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
18.06.2018 07:56 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
06.06.2018 17:12 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
04.06.2018 07:40 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
01.06.2018 07:25 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
29.05.2018 08:08 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
07.05.2018 10:10 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
24.04.2018 10:19 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
18.04.2018 08:32 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
16.04.2018 14:43 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
12.03.2018 10:54 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
12.03.2018 10:50 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
12.02.2018 08:53 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
08.02.2018 16:03 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
08.02.2018 16:01 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
01.02.2018 12:14 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
18.01.2018 15:35 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
01.12.2017 09:03 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
09.10.2017 12:59 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
03.10.2017 09:50 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
11.09.2017 12:14 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
07.09.2017 08:25 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
05.09.2017 09:21 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
01.09.2017 14:20 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
01.09.2017 14:09 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
01.09.2017 13:51 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
30.08.2017 13:38 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
16.08.2017 10:31 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
01.08.2017 08:34 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
20.07.2017 16:43 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
20.07.2017 16:42 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
03.07.2017 08:15 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
01.06.2017 10:51 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
01.06.2017 10:50 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
20.04.2017 08:51 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
04.04.2017 08:03 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
03.04.2017 08:10 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
22.03.2017 12:07 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
21.02.2017 08:10 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
16.02.2017 15:21 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
14.02.2017 12:53 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
10.02.2017 14:50 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
01.02.2017 11:52 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
17.01.2017 15:22 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
12.01.2017 13:19 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
07.12.2016 09:04 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
30.11.2016 17:13 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
09.11.2016 09:11 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
02.11.2016 07:48 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
20.10.2016 08:37 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
10.10.2016 11:33 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
29.09.2016 13:18 Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
08.09.2016 10:50 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
05.09.2016 14:55 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
01.09.2016 11:07 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
26.08.2016 08:35 Edycja dokumentu (Martyna Bąk)
22.08.2016 10:53 Utworzenie dokumentu. (Martyna Bąk)
Brak Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
Brak Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
Brak Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
Brak Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)
Brak Edycja dokumentu (Jolanta Orłoś)