Anna Gałka 11.10.2018 08:54

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta

­


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
  z dnia 11 października 2018 r.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 21 ust. 2, art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, art. 50, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.) a także zgodnie z Uchwałą Nr XXII/287/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej  granicy miasta, zmienioną uchwałą Nr XLI/612/18 Rady Miasta Knurów z dnia 21 lutego 2018 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta, wraz z uzasadnieniem i z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 19 października 2018 r. do 20 listopada 2018 r., (...)

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Anna Gałka
Informację wytworzył:z.upa. Prezydenta
Data na dokumencie:11.10.2018
Data publikacji:11.10.2018 08:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.10.2018 08:54 Utworzenie dokumentu. (Anna Gałka)