x 
Drukuj
Małgorzata Palka 16.04.2019 08:59

Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Karłowicza w Knurowie wraz z drogami bocznymi”

­

Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa  odcinka ul. Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Karłowicza w Knurowie wraz z drogami bocznymi” Nr ZP.272.1.12.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźn. zm.)

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Karłowicza w Knurowie wraz z drogami bocznymi”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Małgorzata Palka
Informację wytworzył:Kornelia Loch
Data na dokumencie:10.04.2019
Data publikacji:16.04.2019 08:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.04.2019 08:59 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Palka)