Informacje dla osób niepełnosprawnych

­

Uprawnienia przysługujące osobom niesłyszącym i głuchoniemym:


W dniu 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie.

W związku z powyższym osoby, zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie można dokonać w jednej z następujących form:

  • e- mail na adres: um@knurow.pl,

  • faxem na nr 32/ 235-15-21,

  • drogą pocztową na adres:

    Urząd Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów

 

Ponadto osoby niesłyszące oraz głuchonieme mają prawo do załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie
w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

 

Informacja dla osób niedowidzących:

Aby dostosować widok ekranu do Państwa potrzeb należy wybrać na klawiaturze klawisze:

  • Ctrl + (plus) w celu powiększenia tekstu

  • Ctrl – (minus)w celu pomniejszenia tekstu.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacje dla osób niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Knurów
Informację opublikował:Martyna Bąk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:28.11.2019
Data publikacji:10.12.2019 13:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.12.2019 13:52 Utworzenie dokumentu. (Martyna Bąk)